1. nadaljevanje 56. nujne seje Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

2. del, Seje odbora za infrastrukturo, okolje in prostor

Datum predvajanja:  30. jun. 2017 
Čas predvajanja: 2:24:20
Žanr: Parlamentartni program

Razprava na zadnjem odboru za infrastrukturo (dne 30.6.2017), ki se ga nisem mogel udeležiti zaradi službene poti je pokazala na težave pri razumevanju nekaterih osnovnih pojmovanj poslancev SMC pri strokovnih vprašanjih.

Obravanavanje problematike drugega tira je za marsikoga pretežko in zato je skrivanje za floskulami: dvajsetleno delo na projektu, bistveno razvojno vprašanje sedanjega časa, pridobljeno gradbeno dovoljenje, itd samo dokaz več, da slepota proti argumentirani razpravi ne pozna meja.

Izjemnost v vsebini nerazumevanja je dokazala ga. Vojka Šergan ob zadnjem nastopu na omenjenem odboru. Po plohi žaljivk in idejno političnih opredelitev v splošnem nad opozicijo, ki jo je pozicionirala kar s poslanci SDS in samo poslansko skupino in brez resnih argumentov, je poskušala namerno zamegliti bistvena vprašanja. Poslanka ni želela niti ne želi razpravljati o problemu projekta Drugega tira in zato vedno ostaja brez argumentov in zamolči bistvo tega projekta, ki je v naslednjem:

 1. dejanska vrednost enotirne povezave po trasi drugega tira,

 2. dejanska vrednost dvotirne proge po trasi drugega tira,

 3. zakaj še vztrajamo na slepem črevesu, če je razdalja do tržaškega pristanišča samo 2km in od iste točke do Kopra 4 km,

 4. čas izgradnje in zagotavljanje konkurenčnosti Luke Koper

 5. plan izgradnje glede na potrebe Luke Koper glede na rast pretovora in

 6. realne zmogljivosti glede na posega politike v razvojne potenciale same luke

Odgovore na zgoraj navedena vprašanja bi moral vsak poslanec poznati ali pa jih zahtevati pred glasovanjem. Če tega ni sposoben mu mora pomagati vodja poslanske skupine.

Poglejmo kakšne odgovore in sporočila dajejo poslanci SMC za projekt Drugi tir:

 1. vrednost enotirne povezave po trasi drugega tira je po finančnem poročilu 984 milijonov (M. Dragonja).

 • povečanje servisne cevi iz 40 m2 na 70 m2 je po oceni g. Damijana 97 milijonov EUR. Skupan znesek, ki ga sedaj želi realizirati Cerarjeva vlada v pomembnem razvojnem projektu je torej 1081 milijonov EUR.

 • Znan košarkar, g. Jure Leben želi v svojstvu zmagovalnosti (tako se deklarira v čustvenem intervjuju) prikazati, da je vrednost projekta z razširjeno cevjo zanesljivo pod eno milijardo. Torej je 1081 milijonov EUR zanesljivo manj kot eno milijardo.

 1. Dejanska vrednost dvotirne proge po trasi drugage tira je zanesljivo nad dvema milijardama. Prav zaradi navedenih dejstev ga. Vojka Šergan ni zmogla, ni hotela niti ni želela odgovoriti inženirju gradbeništva g. Ljubu Žnidarju.

 2. Slepo črevo lahko vsak, ki razume geostrateško pozicioniranje določene infrastrukture je značilen dokaz omejenosti. Dejstvo je, da so se Italijani odrekli našemu Drugemu tiru in se odločili za svojo pot. Zakaj vlada Mira Cerarja trmasto in zavestno vztrajanje na trasi, ki opredeljuje izhodišča Rapalske meje teško razumemo. Ugotavljamo lahko, da je prav sedanja Cerarjeva vlada KRIVA za namerno podaljševanje poti do Luke Koper ter zavestnega skrajševanja poti do pristanišča v Trstu. Pri tem zavestno poškoduje slovenski Istri z nenormalnimi posegi v okolje. Hlapec ostaja hlapec!

 3. Cerarjeva vlada povečuje davkoplačevalsko udeležbo na projektu, ki je za okoli 1,7 milijarde predrag (zato ne želi povedati končno ceno!!! Modra ugotovitev g. Lebna: Cena bo znana po izgradnji, samo dokazuje vprašljivost znanja diplomantov tujih univerz). Pismo o nameri za 200 milijonov s strani države Madžarske, želi dokazati kot vrhunsko sposobnost pri pridobivanju sredstev, zraven pa zamolči 1.700 milijonov predrago investicijo. Da ne govorimo o petnajstletni gradnji v primerjavi s štiriletno izgradnjo.

 4. Cerarjeva vlada, niti vsi predstavniki lastnikov v Luki Koper niso za in nočejo biti za razvoj Luke Koper, kar dokazujejo z nesramnim obnašanjem, saj ne želijo zgraditi serminskega dostopa v Luko, ampak si kot upravljalci našega premoženja mastijo z delnicami, nas državljane pa puščajo čakajoče in izpostavljene nesrečam na avtocesti. Strošek arheoloških raziskav je 7 milijonov EUR!

 5. Planiranje logističnih tokov vezanih tako na dostop v Luko Koper – globina ugreza ladij, nato število in dolžina privezov na različnih pomolih, ter končno dejanska pretovorna ali skladiščna zmogljivost prostora, ki ga ima Luka Koper.

 • planiranje dodelavnih poslov in s tem povečanje gospodarskega potenciala Kopra in bližnjega zaledja pa je seveda smrtni greh za načrtovanje gospodarskega razvoja.

Ob zgoraj navedenih vprašanjih se torej upravičeno postavlja vprašanje o smiselnosti nadaljevanja diskusije, ker je očitno glasovalni stroj postavljen zato, da se Slovenijo čedalje bolj zavira ali prosto po Vojki Šergan, da končno vzpostavimo razvoj gospodarstva na premogu, ki ima okoli 40% kamna in ga dopolnjujejmo z indonezijskim črnim premogom preko pristanišča Bakar. Tak industrijski razvoj je vrhunec post industrijske revolucije. Taka je razvojna strategija poslanke g. Vojke Šergan doma iz Hrastnika.

Da prav zato je potreben referendum o zakonu, kjer bomo državljani povedali, da nam je zadosti razmetovanja NAŠEGA denarja. Kako se mastijo politiki Vlade Mira Cerarja se vidi v tem, da ne želijo imeti skupaj referendum in volitve, ampak še napraj zapravljajo denar davkoplačevlacev. Prosto po Zorčiču: Nalašč hočejo zbiratelji podpisov referendum, da bo projekt Drugi tir dražji za pet milijonov, da res je da hoče SMC nalašč ločiti referendum od volitev, ker ne razume in ne želi gospodarjenja po zdravi kmečki logiki.

Zato taka stranka, kot je SMC lahko vodi Vladu RS samo v času svetovne gosposdarske rasti, ko bomo v padcu gospodarske konjukture, pa se bodo poskrili po državnih službah odkoder so prišli!

dr. Jože Duhovnik

vir slike:ETV Zagorje