Taja in ... je komentiral/a na Pesem o ponavljanju
02:53
22:15
Božo žabjek je objavil/a objavo Prodajalci Slovenije
22:15
20:56
Božo žabjek je objavil/a objavo Misleci na proslavi
20:56
19:18
18:27
Božo žabjek je objavil/a objavo Jutri je nek praznik
18:27
Dajana Babič je komentiral/a na Boleča čustva
17:58
17:11
Oseba Apartmaji Savudrija je spremenil/a profilno sliko
16:08
Referendum Drugi tir

Najbolj obiskano

Referendum 2.TIR: pred nami so zadnji dnevi zbiranja ...

Drage Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani,...Do četrtka 22.junija so pred nami zadnji dnevi zbiranja podpisov za referendum, proti zakonu s katerim nam hoče vlada Mira Cerarja: ukrasti ...

HVALA VSEM, KI STE PODPRLI POBUDO. Zbrali smo 48.222 ...

Spoštovani, nismo vsi Slovenci voli, niti nismo ovce, pa tudi ne butasti – kot pravi Kučan, lahko smo tudi pametni in preudarni, če smo dobro informirani. .Petričev časopis Delo nas ...

Spoštovani upokojenke in upokojenci! Prišel je čas, ko je ...

Prišel je čas, ko je treba Karla Erjavca vprašati za obljubljenih 1.000 evrov pokojnine. Ne samo za drobiž, ki nam ga on in njegovi servirajo iz bogatinove mize. Zato pravim, da je to ...

Zbiranje podpisov kljub doseženemu številu 40.000 še ni ...

MARATONCI TEČEMO ZADNJI KROGTiskovna konferenca v torek ob 10:30..Zbiranje podpisov kljub doseženemu številu 40.000 še ni končano. Potrebujemo močno varnostno rezervo, kajti oblast ...

Volilci pozor, prihaja zadnji teden! Do četrtka potrebujemo ...

VOLILCI POZOR, PRIHAJAJO zadnji dnevi za PODPISOVANJE PODPOR na UE. HVALA VSEM, ki ste do danes podprli pobudo za referendum, prosimo Vas, nagovorite še druge, svoje sorodnike, znance in ...

Ko novinarka Dnevnika Anja Hreščak za "potrebe ljudstva" ...

Članek napisan na Dnevnik.si; Anja Hreščak, 21. junij 2017Navodilo: odstavki izpisani v nepoudarjenem tisku so originalni prispevki komentatorke ga. Anje Hreščak.Odgovori ...

Zadnji komentarji

APMMB2

2017-06-21 23:05:21


Njaprej dejstva: - trasa 2. tira je zasnovana za računsko hitrostjo 160 km/h, kar je za njen namen in glede na izredno težak teren prvovrstna neumnost. Kakorkoli ocenjujemo, bo nova proga med Divačo in Koprom le indistrijski tir in za takšno progo zadostuje računska hitrost 80km/h. - z zmanjšanjem računske hitrosti je možno žlezniško progo bolj prilagoditi terenu, potrebno bo zgraditi manj predorov, ti so lahko krajši in zgraditi bo potrebno manj viaduktov. Takšno vodenje novo progo zansljivo poceni in prihranke je možno na pamet oceniti na kakšnih 400 mio. - zaradi zamnjašanja števila predorov in zaradi skrajšanja predorov je možno železnisško progo zgradiri mnogo hitreje. V kolikor se najdaljši predor skrajša na polovico se tudi izgradnja proge skrajša na polovico. Na ta način se pridobi čas za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za pripravo, se pravi za geološke raziskave, za izdelavo lokacijskega načrta, za izdelavo projektne dokumentacije za odkupe zemljišč in za izbor najugodnejšega izvajalca. - kasnejši začetek gradnje nikakor ne bo vplival na dodelitev sredstev EU in ugodnejših kreditov Rvtopske banke, zato so trditve, da bo Slovenija ob finančno pomoče groba laž. Šele zbiranje ponudb bo pokazalo dejansko ceno nove železniške proge med Divačo in Koprom. Vse dosedanje ocenitve so le špekulacijei n jih ne smemo resno jemati. Žal pa v Sloveniji vlada mafija, ki bo ob primeru, da se državljani v zadostnem številu na referendumu izjasnijo proti zakonu in zavrnejo sedaj veljavno traso 2. tira, bo ta mafija storila vse, da prpereči voljo državljanov. Del mafije, vrh ledene gore v tem ternutku predstavlja Miro Cerar s svojimi ministicami in ministri, ki kakor ministranti strežejo tej mafiji, da razgraja Slovenijo in jo krade na vsem mogočih področjih. Med temi mafijozi je tudi predsednik Borut Pahor, ki je še vedno podmaldek komunistične partije Slovenije. Bivša juga je propadla zaradi Glogovcev, Obrovcev in podobnih monstrumov. Slovenija bo propadla zaradi Teša, 2. tira in podobnih neumnosti.

Prijatelji

Moris Kočevska Rekadusan trajbaric
PREDLOG SPREMEMBE TRASE DRUGEGA - DVOJNEGA TIRA
 

PREDLOG SPREMEMBE TRASE DRUGEGA - DVOJNEGA TIRA

DOGAJANJA OKROG PROJEKTA  2  TIR – DIVAČA – KOPER

Predsednik vlade dr. Miro Cerar je pozval Ministrstvo za infrastrukturo »da zagotovi študijo ovrednotenih variantnih rešitev za celovito ureditev železniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve«

Ta poziv  predsednika želimo realizirati oziroma pri tem pomagati, zato podpisani strojni inženirji naslavljamo na vas predlog drugačne oz. spremenjene trase proge Divača Koper.

Vlogo smo sestavili zato, da znižamo stroške projekta 2. tir tako, da bo tehnično, okoljsko  in cenovno vzdržen. Glede ocene stroškov projekta so se do sedaj pojavljale  hudo različne številke in ocene   od 700 Mio €, do 1033 Mio €, do 1,298.898 Mio € ( do € točno ) do 1.4 Mrd €, kar pomeni to,  da je končna cena neznana. Po našem predlogu je cena znatno nižja , v rangu 700 Mio €, s tem da že vključuje traso z dvema tiroma.   

PREDLOG NOVE DVOTIRNE TRASE

Sedaj predvidena tunelska varianta l/3  je bila izbrana že 27. 11. 2003 , kot enotirna proga z dodatnimi servisno – reševalnimi tuneli. Ta predlog je bil modificiran  leta 2007, ko je 18.07.2007  Ministrstvo za promet podalo pobudo za spremembo in dopolnitev DLN št. 007-131 /2007 /3- 0006105 po kateri naj bi se nova proga načrtovala kot dvotirna proga po varianti l/3. Zadnja varianta vlade pa ponovno predvideva en tir s servisnimi tuneli, čeprav je en tunel z dvema  tiroma (brez servisnih tunelov) cenejši od uradne enotirne variante.  

V zadnjem času je vse več pozivov o drugačnih pristopih za racionalizacijo in optimizacijo projekta. Kot posledica tega  in poziva predsednika vlade je, Varl Rudolf, sestavil konec januarja 2016  predlog o 2. tiru  v  katerem predlaga spremembo trase v tem smislu, da  odpadejo  tehnično in cenovno nevzdržne serpentine od Črnega Kala dalje s tem, da del trase poteka po dolini Rižane. S tem se maksimalno izkoristi naravna danost terena.  Traso v dolini Rižane pa se uredi tako, da je ekološko varna. 

Na posvetu v Državnem svetu marca 2016 na temo drugi tir je Rudi Varl  tudi razložil predlagano spremembo, med prisotne pa je razdelil 40 izvodov  elaborata in en izvod dal tudi ministru Gašperšiču  v roke.

Tudi projektantska firma GEODATA inženiring iz Torina v svoji študiji navaja mnoge pomanjkljivosti projekta in obenem tudi predvideva možnost spremembe trase.

PREDLOG  SKUPINE INŽENIRJEV  ČLANOV  Slovenske inženirske zveze (SIZ).

 Strojni inženirji poudarjamo, da je racionalizacija možna predvsem s spremembo trase . Naš predlog ima sledeče prednosti :

-         odpade 6 tunelov (v skupni dolžini 7,8km) 

-         odpadeta dva viadukta (skupne dolžine 1,1 km)

-         odpade križanje trase z viaduktom avtoceste

-         čas gradnje se z upoštevanjem naravnih danosti znatno skrajša

-         odpade vsa nevzdržna degradacija Tinjanskega gričevja

-         odpadejo kilometri dovoznih poti za dovoz gradbenih strojev

-        bistveno se zmanjša dolgoročno vzdrževanje proge zaradi relativno majhnih in nepotrebnih radiusov  (obraba tirnic in koles vagonov)                                         celotna proga se skrajša za cca 4 km.

POTEK TRASE

Predlagana trasa se začne na železniški postaji Divača na višini  cca 420 metrov nadmorske višine, gre po manjšem nasipu in nato po skalnem  useku cca 2 km daleč  površinsko do vstopa v tunel T-1, ki je na višini cca 400 m. T-1 je je dolg 6,7 km, ima padec 17 %in pride na plano v soteski reke Glinščice na višini cca 280 m. Po premostitvi Glinščice z dvema mostovoma in galerijo v dolžini  215 proga vstopi v tunel T-2, ki je sam po sebi sicer dober.

TODA – tu se pojavi bistvena napaka predlagane trase in prednost našega predloga, saj je po našem mnenju v tej smeri  nesmotrno in objektivno nemogoče nadaljevati traso.

Izstop iz tunela T-2 je namreč na višini cca 180 m, kar je 58-60 metrov previsoko, da bi trasa s primernim padcem in v približno ravni črti dosegla Luko, zato so bile načrtovane  te nevzdržne serpentine.

Poiskati je treba drugo varianto, ki so jo projektanti po našem mnenju spregledali, mi pa jo v nadaljnjem tekstu predlagamo.    

PREDLOG NAŠE SKUPINE INŽENIRJEV za OPTIMIZACIJO TRASE

Predlagamo, da se v celoti opustijo serpentine trase od Črnega kala do Luke. S tem odpadeta mostova V1 in V2 skupne dolžine 1,1 km in vseh 6 tunelov v serpentinah T-3 do T-8 skupne dolžine 7,8 km. Namesto tega predlagamo, da trasa poteka začenši od Luke po dolini reke Rižane in sicer kot dvotirna proga , pri čemer se izkoristi del že obstoječe proge od Luke do vasi Kortine. Pri tem ni nobenega dodatnega umeščanja v prostor , nobenih novih odkupov zemljišč in nobenih velikih načrtov. Dolina Rižane ima vzpon cca 13 %o in pri vasi Kortine doseže višino 100 m. Predlagamo da nova dvotirna trasa premosti reko Rižano in cesto proti Hrastovljam in se usmeri proti Kraškemu robu, kjer gre pri vasi Loka na višini cca 120 m v naš predlagani tunel dolžine 9,4 km.  Po vstopu v kraški rob poteka trasa z naklonom 17%o v velikem konkavnem loku (glej zemljevid) in z radijem 2.800 metrov in se z  iztekom z istim radijem priključi  na uradno potrjeno oz. izbrano traso v točki vstopa v tunel T-2 južno od soteske reke Glinščice.

Razlika med dolžino našega predlaganega  tunela in med tunelom T2 je 3,4 km,kar je ravno dovolj, da pridobimo že omenjenih 58 m, ki zmanjkajo pri uradni varianti. 

Orientacijsko poteka naš predlagani tunel vzhodno od Črnega kala, pod vasjo Črnotiče, pod vasjo Petrinja, pod vasjo Boka do Glinščice.

Levi ( zahodni ) tir naj bo izključno za prevoz tovorov v smeri Divača,  desni ( vzhodni ) pa za tovore v smeri Kopra, pri čemer se na desni tir priključi del obstoječe proge od ž.p. Koper in imamo od desnega tira pri vasi Kortine odcep na obstoječo progo.  Obstoječa proga ostane v funkciji za potniški promet, za lahke povratne kompozicije in za rezervo v primeru popravila nove dvotirne proge.

Tudi dr. J.P. Damijan v članku sobotne priloge z dne 7.5.2016 z naslovom »Zakaj želi vlada 2 tir zgraditi na najdražji način ?«   navaja:

» Če bi traso speljali malo bolj desno (op. vzhodno) od sedanjega tira (uradne variante) bi se lahko izognili vsaj polovici predorov, ki predstavljajo polovico vrednosti investicije «.   

Koliko vzhodno je treba peljati traso in kakšen bi bil njen potek pa smo inženirji že januarja 2016 določili in narisali in to danes ponovno navajamo ( glej zemljevid).

Pripombe imamo tudi na neresno navajanje hitrosti 160 km /h, saj tovorni vlaki  v serpentini z radijem 600 m ne morejo voziti več kot 60 km/h in v serpentini 1350 m več kot 80 do 90 km/h. Obstaja še fizikalni pojem gibalne količine , to je količine energije, ki je potrebna za premik določene mase na določeno hitrost v določenem času. Ker vlak lahko pospešuje šele v ravnem delu ,pa je ta del tako kratek, da  je vlak pri približevanju do 100km/h ali morda nekaj čez - že v Divači.

 

IZRAČUN  CENE  PROJEKTA  -  DRUGI  TIR

Tunel z dvema tiroma je širok 8 m ( Jesenice – Podrožca )  izkopni presek pa cca 95 kv.m.  Uradna varianta predvideva eno tunelsko cev  preseka 71 kv.m in servisno cev preseka 44 kv m – Skupno   115 kv m.

Naš predlog je ena cev z dvema tiroma, morda z protipožarno pregrado, in brez servisnega tunela, saj  sosedni tir lahko služi servisnim dejavnostim. Izkopni presek 95 kv.m je manjši od uradnega in zato cenejši.

Znana min cena izkopa 1 kub. m  materiala je min 150 € - izberemo 180 € in je cena   95x180 = 17100 € za 1m izkopa ali 17,1 Mio €/ km.  Ker je uveljavljene cena 1 km tunelske trase cca 35 Mio € , nam torej ostane za vsa ostala dela , kot izdelava tal in talnih naprav, betoniranje oboka, odvodnjavanje, portali itd. še 18 Mio €

 

Specifikacija cene celotne proge :

Del proge od ž.p. Divača do vhoda v T1     30 Mio €

Tunel T1 (6,7 km )    6,7x35                         235 Mio €

Premostitev Glinščice                                  15 Mio €

Tunel 2 – po našem predlogu    9,4x35      329 Mio €

Dve premostitve med Kortine in Loko         35 Mio €

Odprta proga po dolini Rižane                      61 Mio €

                                                       Skupaj    705 Mio €

Če je cena 34 Mio € /km pa je končna cena   686,3 Mio                                                                                

Poudarjamo, da bi bilo neodgovorno, če bi vlada naš predlog zavrnila brez proučitve ali tehtnih argumentov, saj se izjemno trudimo za dobrobit Slovenije. Želimo, da vlada tudi vse druge koristne predloge  upošteva in jih obravnava.

POZIV VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

1.    Pretehtajte predlog skupine strojnih inženirjev za racionalizacijo in optimizacijo proge projekta 2.tir.

2.    V predlogu poteka trase, ki jo ni izdelala ta vlada, a je zdaj uradno sprejeta, spremenite potek trase po našem predlogu tako, da bo postal projekt 2.tir tehnično in ekonomsko vzdržen.

3.    Osvojite naš predlog trase in zgradite progo v rangu cene 700 Mio €. 

 

 

Ljubljana 10.20.2017

 

Rudolf Varl    dipl. ing. str.

Darko Cafuta ing. str.

Jože Gorenc, dipl. ing. str.

Vili Kovačič, dipl. oec.

Referendum Drugi tir
Referendum Drugi tir
Objavil/a 2017-05-07 12:28:26 (May 07, 2017)

ZADNJE OBJAVE

close_btn