Članek

Manipulacije

Odgovor na članek JP Damijana na njegovem blogu: Ko se stroka spremeni v politično manipuliranje

Kako močni so branilci variante I/3, kjer so zapravili že 55 milijonov je dokaz v zadnjem Investicijskem programu, kjer je jasno napisano, da je JASPERS eno leto po naši objavi imel pravico predlagati cenejšo varianto H1 in H2, pa jih je DRI  zavrnil

Objavljeno Mar 01, 2019

Pošiljam moj hiter odziv na blogu Damjana. 

https://damijan.org/2019/03/ 01/ko-se-stroka-spremeni-v- politicno-manipuliranje- zavajanje-z-dejstvi-v- duhovnikovi-ovadbi

Odgovor avtorjem bloga zamujamo zato, ker so glavni člani strokovne skupine do konca tega tedna na dopustu.
Sicer pa naj si avtorji tega prispevka, ki govorijo o zavajanju ogledajo predvsem:
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Ko bodo ugotovili skladnost ali neskladnost s 3.členom, 1.alineje in 4. členom, točke 3 ter 4.odstavkom istega člena bodo ugotovili, da prav 4. odstavek določa jasno da so se cilji in ključne predpostavke bistveno spremenili, saj je iz enotirne proge sedaj postal spaček, ki ima enotirno progo z nekimi deli za dvotirno progo, ki pa projektno ni obdelana v celoti.

Trditev, da Duhovnik ni svojo varianto z ničemer dokazal, pa je neresnična v celoti, saj obstoja zato okoli 55 dokumentiranih zapisov in za temi zapisi celo načrti, kar je za tehnično diskusijo bistveno bolj pomembno kot posiljevanje s splošnimi teksti.

Kako močni so branilci variante I/3, kjer so zapravili že 55 milijonov je dokaz v zadnjem Investicijskem programu, kjer je jasno napisano, da je JASPERS eno leto po naši objavi imel pravico predlagati cenejšo varianto H1 in H2, pa jih je DRI  zavrnil in izbral dražjo varianto.

Nesposobnost poglobljene razprave o detajlih predloženega vladnega tira samo dokazuje, kako v ozadju želijo avtorji variante I/3 izsiliti najdražjo varianto na račun slovenskih davkoplačevalcev.

Pisanje v javnosti mimo uporabe zakonov in uredb ter nezmožnost argumentirane razprave pa izkazuje neakademskost takih in podobnih prispevkov.

Škoda!

Pa še dodatek:

Posebno opravičilo vsem ki so prebrali ta blog in odgovore.
V nestrokovni javnosti je manj poznana Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.
Dokument je na spletni strani:
http://www.pisrs.si/Pis.web/ pregledPredpisa?id=URED3708#

Praviloma strokovnjaki ki pripravljajo Investicijske programe na področju javnih financ morajo to uredbo upoštevati, razen če gre za "višje cilja" npr poseben program za zavajanje državljanov s strani oblasti.
Posebej je zanimiv iz navedene uredbe 5. člen , 2 in 3 odstavek,  pa 6.člen itd.

Razpis PZI projektne dokumentacije na osnovi nedoločene PGD dokumentacije ali bolje razpis PZI dokumentacije, ki vsebuje samo specifično tehnologijo (npr. MBI ali nejasno tehnologijo izdelave tunelov, ki predstavljajo okoli 80% vseh vrednosti, po zamolčanih vseh stroških pa je primerna osnova za prijavo ustreznim organom.

Ponovno poudarjam, ker so počitnice in imamo omejen pristop do elektronske pošte so odgovori bolj splošni in ne konkretni. 
Bomo pa v nadaljevanju naša izhodišča predstavili vsem ustreznim organom zato, ker se stalno prikrivanje dejanskih podatkov, in ne zavajanje kar nam poskušajo avtorji podtakniti, mora v argumentirani razpravi razčistiti.
To pa samo zato, ker vemo kako se po občinah trudijo, da izpolnijo vse zahteve iz omenjene uredbe, zraven pa se posvečeni lahko spakujejo na en in tisoč načinov pri njihovih investicijah.  

prof. dr. Jože Duhovnik