AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V SLEPO ČREVO

Torek, 19. september 2017 ob 08:00 - Torek, 19. september 2017 ob 16:00
Vstopnice

AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V SLEPO ČREVO, to je v TINJANSKI IN VINJANSKI GOZD NA KRAŠKEM ROBU

Namen izleta je spoznati realno dimenzijo vladne slepote o resnici slepega črevesa !

Odhod avtobusa bo v torek 19.09.2017 izpred hale Tivoli v Ljubljani ob 8 uri

Cena prevoza 15 eurov na osebo

Po ogledu kraškega roba in slepega črevesa sledi prosta zabava – piknik v naravi

Povratek Ljubljano do 16 h !

Prijave do 14.09.2017 pošljite na e-naslov: Vilikovacic1@gmail.com;

Tel.040-203/524 in e-naslov

Vilikovacic1@gmail.com;

VABLJENI SO TUDI PREDSTAVNIKI VLADE RS, NJEN PREDSEDNIK MIRO CERAR in vodja referendumske kampanje vlade JURE LEBEN