Povečanje servisnih cevi pri drugem tiru

Predstavlja se vodilna mapa Projekta za gradbeno dovoljenje, ki obravnava odseka Divača - Črni kal in Črni kal - Koper.

Omenjena razširitev servisnih cevi je ocenjena na 97 mio EUR v investicijskem programu za drugi tir, ki ga je izdelalo podjetje Deloitte Svetovanje.

Iz projekta, ki ga je izdelelalo SŽ projektivno podjetje v zasebni lasti je razvidno, da je:

1. Odsek Divača - Črni kal, ocena gradbenih del v vrednosti 450.696.100,00 EUR (povezava na pdf)


2. Odsek Črni kal - Koper, ocena gradbenih del v vrednosti 190.960.444,00 EUR (povezava na pdf)

Skupaj je vrednost del po projektih iz februarja 2018 samo za razširitev servisnih cevi, ter potrebnih del za pripravo objektov na celotni trasi ocenjena na 641.656.544,00 EUR.

Ugotavlja se, da je razlika med Projektom za gradbeno dovoljenje z oceno stroškov in predvidenimi sredstvi za isti program dela razlila v višini 544.656.544,00 mio EUR.

Torej je prevdidena investicijska vrednost iz programa za okroglo 545 mio EUR premajhna.

Vse podatke je predstavil DRI izvajalcu investicijskega programa to je porjetju Deloitte Svetovanje d.o.o..

Javnosti predstavljeni investicijski program je pregledala uprava 2 TDK in ga podala Nadzornemu svetu 2 TDK v potrditev.

Ministrstvo je potrjeni Investicijski program predlagalo v potrditev Vladi RS, ki ga je sprejela.

PSCN (Projektni svet za civilni nadzor) je ugotovil, da je tako predloženi Investicijski program nekonsistenten, pomanjkliv in operira z nekaterimi nepreverjenimi podatki.

Kdo je sedaj tisti, ki mora vsem, ki so sodelovali v tej verigi jasno povedati, da so zaradi vseh vpletenih v postopku zavestno opustili dolžna ravnanja in kršili načelo gospodarnosti in učinkovitosti.

Vsi, ki poznate gradbeno zakonodajo in se dnevno trudite na različnih projektih in ko pregledate vse priložene dokumente lahko ugotovite da gre za neresnično prikazovanje končne vrednosti projekta in ne potrebujete nobene maketa, kaj še ponovna zavajanja javnih uslužbencev o transparentnosti projekta.


Ker gre za našo stran niti ni treba nobenega podpisa. Samo prilepite  pri točki 1 in 2.

Naslednjič bomo nadaljevali z investicijskim vzdrževanjem okoli 250 mio EUR, pa tako še naprej.

Če Vas slučajno pokličejo iz policije na razgovor mi sporočita pa greva skupaj.

Lep pozdrav

prof. dr. Jože Duhovnik


PS: ko sem gledal današnjo oddajo, sem imel občutek, da so za pultom bebci ali pa so igralci, ki bebasto vlogo težko odigrajo.

Slika današnje tarče bi bila odlična podlaga. Preko cele slike pa:
Igralci, ki slabo igrajo nedolžneže. 


Ukvarjajo se s sendviči, maketami, zadaj pa nas posiljujejo z 1,5 do 2,0 milijardnim projektom, ki naj bi bil za razvoj ..... zadnjih bedarij in nesmislov. Podpirajo pa vse projekte gradbene mafije od projektantov do betonarjev.