Emil Milan Pintar sicer ni kvalificirani udeleženec v postopku presoje poštenosti in ustavnosti referenduma pred US. Vlada in DZ sta napisala 15 + 9 = 24 strani ugovora. Ogromno truda vlagajo v to,  da bi dokazali, da črno ni črno, ampak snežno belo. 
Sicer pa zgoščeno povedano: V okrogli sobi  vlada išče kot, v katerem se želi  podelati tako, da ljudstvo tega ne bo  opazilo. 
Težka bo ! Dokler še veljajo zakoni fizike to pač ni izvedljivo. Celo v Sloveniji ne - odkar smo se odpovedali pregovoru: “okruglo pa na čošak”.
 
Morda pa je prav v tem vzrok altruizma Emila Milana Pintarja, ki  je prava  (čeprav ni pravna) oseba za kaj takega – je predsednik vlade v senci iz leta 1991. Star je več kot dvakrat toliko kot  trasa vladnega 2 tira. In spet želi biti v komunizmu med prvimi, v skladu z geslom: vsakemu po njegovih potrebah. Za to pa mu očitno ni problem  žrtvovati INTELEKT in ponižati razum.  
Emil Milan Pintar zato v imenu SINTEZE zagovarja ANTI-TEZO: da je dražje cenejše, da je daljši čas gradnje krajši čas in da bomo s tuneli pospešili  turizem, ne pa ga uničili. In ne nazadnje, da zamižimo pred norostjo: če je goljufija skrita  v zakon (2TDK) in dovolj velika, goljufije ni več. 
 
Za Ustavno Sodišče Emil Milan Pintar ne more biti  kredibilna oseba, ne le da ni udeleženec postopka, je v KONFLIKTU INTERESOV. V podjetju 2TDK je predsednik SVETA ZA  CIVILNI NADZOR, ki bo skrbel za to, da bo korupcijski denar 2TDK porabljen “racionalno”, komunistično – vsakomur po njegovih potrebah. Očitno že prehajamo v drugo fazo revolucije, ki jo zaznamuje delitev  po načelu vsakomur od “naših” po njegovih potrebah in Leninova teza o odmiranju buržoazne države – umiranja na obroke pri živem telesu državljanov!
 
Tudi brez dobička smo se  pripravljeni zoperstaviti tej HVALNICI NOROSTI  ! Morda pa bo Atila iz Ogrske vendarle naredil svoje. Obri in Huni so že pred vrati (glej današnje Delo), prišli bodo pred Turki !!!