Spoštovani ustavni sodniki,
 
Izčrpal sem vse pravne možnosti in osvežujem mojo pritožbo na US glede veljavnosti referendumskega izida, zato je formalno ne vlagam ponovno. Vkolikor bi to bilo vseeno potrebno mi to prosim nemudoma sporočite.
Sklep  Vrhovnega sodišča o moji pritožbi na izid referenduma je nedvomno posledica argumentov iz moje pritožbe, ki jih pošten in razumen  človek ne  more prezreti in jih je V S korektno in pošteno upoštevalo, zato mislim, da bi jih moralo tudi US. Čeprav ne dvomim, da bo kršitve ugotovilo in pripoznalo kot bistvene tudi US, vam želim z mojo pritožbo, ki jo pošiljam v priponki, olajšati odločanje.  Poleg pravnih razlogov  - v prvem delu, v drugem delu v 26 točkah navajam diskriminatorno prakso, dejansko povzročenih neenakosti, ki  pa s tem ni izčrpana.
 
Nisem navedel vseh  nedopustnih praks, ki so se pojavljale vseskozi - od pobude, prek zbiranja podpisov do referendumske kampanje. Ustavnemu sodišču RS predlagam,  da Državnemu zboru naloži sprejetje novele zakona ZRLI in ZVRK v najmanj 6 mesecih, kar je dovolj, da se oba zakona   uskladita z ustavo.  Po sprejetju le teh bodo dani formalni pogoji za nov - pošten referendum.  Ta bi se lahko izvedel  hkrati s parlamentarnimi ali lokalnimi volitvami.   Predlagam tudi ustno zaslišanje,  na javni seji US. 
 
Obenem predlagam US, da ob tej priliki hkrati naloži DZ, ukinitev zbiranja podpisov z overovljanjem le teh  na upravnih enotah. Tudi ta, sedanja določba v zakonu ZRLI je izvor neenakosti in je ovira za soodločanje državljanov, v skladu s členom ustave, ki govori o tem da ima v Sloveniji (primarno) oblast ljudstvo in šele za njim izvoljeni poslanci DZ.  Argument, da je te in takšne pobude US že večkrat zavrglo pa seveda ne vzdrži pozitivne ustavnopravne presoje.
 
Državljani obogateni s številnimi  izkušnjami pri spoznavanju ovir na poti v  demokratično odločanje, smo ustavnim sodnikom, pri odpravljanju le teh, pripravljeni tudi konkretno in konstruktivno pomagati. Mislim na obvezna - instrukcijska navodila, ki so sicer našim zakonodajalcem – parlamentarcem, miselno nedosegljiva in nedoumljiva. 
 
Pri iskanju pravice sem pri politikih in funkcionarjih neuspešen. Nikakor mi ne uspe, kljub obljubam, priti  v stik z  Varuhinjo človekovih pravic in s predsednico Komisije DZ za peticije, enake možnosti in človekove pravice. Vsi očitno mislijo, da je to za njih prevroč politični kostanj. Vsekakor si ne želim, da bi bil prisiljen iskati pravico na ESČP. 
 
Hvala za razumevanje. V upanju na sodelovanje vas lepo pozdravljam  
 
Vili Kovačič, državljan K.