V volilni kampanji sta oba kandidata poudarjala in obljubljala spremembe v okviru predsedniške funkcije in njuno zavzemanje za spodbujanje sprememb v slovenski družbi in državi. Pahor je to obljubil s svojim močnejšim in pogostejšim javnim nastopanjem, Šarec pa s spremembami političnega sistema. Predvsem slednje je ključno. Ker tega nihče od njiju ni določno definiral predlagam, da oba - dovčerajšnja kandidata in konkurenta, združita sile in organizirata ciklus omizij s skupnim naslovom ZA SPREMEMBE - PROTI POLITIČNEMU APARTHEIDU SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV. To naj bi vsaj nekoliko pomagalo odpraviti apatičnost in volilno abstinenco, ki vse bolj najeda legitimnost volitev. Gre pa za naslednje spremembe:

1. Korenita sprememba volilnega sistema, v smeri krepitve možnosti državljanskih, tudi nestrankarskih kandidatov brez denarja in aparata in medijskih navez

2. Ureditev kaosa in diskriminacij pri referendumu, ne sankcioniranje kršitev ter neenakih možnosti v referendumski ureditvi in praksi, uvedba švicarskega modela

3. Odpravo črne luknje slovenskega pravosodja (nekateri tožilci in sodniki so brez DPI-pravosodnega izpita, napredujejo pa sistematični kršitelji človekovih pravic) odprava hermetično zaprtih volitev sodnega sveta in odpravo zlorab v slovenskem sodstvu, katerih vrh so obsodbe nedolžnih brez dokazov in oprostilne sodbe in nedotakljivost za prvorazredne

4. Rekonstrukcijo ustave na stanje pred letom 2013 ter hkrati njeno posodobitev, obenem z zakonom ZRLI, rehabilitacijo ljudskega odločanja in uveljavitev pravice ljudstva do ustave, ki je zdaj nima.

5. Revitalizacija in okrepitev funkcije predsednika republike: podelitev pravice odložilnega veta na zakone ki jih podpisuje in pravica do razpisa referenduma in sprožitev ustavne presoje zakonov, česar zdaj nima.

6. Medijska normalizacija – obveznost države, da zagotovi enakost vseh udeležencev v volilni ali referendumski kampanji brez izjeme- tudi v privatnih in pol privatnih medijih. Gre za podržavljanje volilne kampanje !

7. Evropski poslanci iz Slovenije naj se orientirajo - ne na Poljsko, pač pa na Slovenijo, ki je resnični akutni bolnik demokracije, ki je cepljena na totalitarizem in ne more delovati. S tem v zvezi naj se raje zavzamejo za odpravo pravnega nihilizma in opravilne nesposobnosti slovenskega Ustavnega sodišča ter odpoklic  sodnikov  sod (primer dr. MIlko Novič in Dragica Jalševac) http://dosjemilkonovic.si/post/327106/dosje-milko-novic-kljucni-poudarki-pritozbe

Skratka, gre za sprejetje ustavnega in zakonodajnega okvira demokratičnega kapitalizma, ki je uresničljiv v praksi, ne le v teoriji ali v splošnih volilnih obljubah, da so spremembe nujne. Ker je ta tema povsem zanemarjena, vsake toliko časa privre na dan ideja demokratičnega socializma, ki pa je že po definiciji absurd, ki služi za iskanje navideznih avtoritarnih izhodov iz krize demokracije in ustvarjanje megle z namenom, da vse ostane isto, pri čemer eni in isti skriti obrazi znova in znova kujejo dobičke za svoje nove in nove metamorfoze za lastno preživetje in preživetje oligarhičnega političnega sistema ( drug tir -2TDK).

Skratka oba predsedniška protikandidata pozivam: preidimo od besed k dejanjem. Čas je za spremembe. Politika je preveč resna in usodna zadeva, da bi jo prepustili samo politikom, tako kot je pravo preveč resna zadeva, da bi ga smeli prepustiti samo pravnikom.

Prosim oba povabljena za odgovor. DavkoPlacevalciSeNeDamo vama bomo zagotovili vso moralno in kadrovsko podporo. Močno upamo, da bo pobuda čim prej sprejeta in realizirana. Odprimo okna in prezračimo zatohle sobane v skrivnostnih labirintih oblasti, kjer domujejo nedotakljivi akterji – stalni in večni botri našega neuspeha in capljanja na mestu šentflorjanskega ljubljanskega močvirja.

Spoštovana, čas je, da se tega zvemo in skupaj zavijemo na drugi tir, na tir resničnih sprememb. Še pred tem pa oba vabim, da si v poduk in za motiv spremembam v Ljubljanski drami skupaj ogledamo aktualno dramo - Cankarjeve hlapce!

Vili Kovačič, državljan K.