Spoštovani podporniki pozor !

Zaradi nekaterih sumov o ponarejanju referendumskega rezultata, pozivam vse člane, ki imajo ali vedo za utemeljen sum o nepravilnostih, da to sporočijo na 040 203-524, obenem pa argumentirajo kršitve pismeno na moj naslov vili.kovacic@siol.net z oznako e-maila: Referendumdrugitir – KRSITEV!

Zelo dobro pa bi bilo, da člani odborov z nekaterih volišč pisne rezultate glasovanja fizično preverijo na Državni volilni komisiji DVK, kjer obstoja pregled vnesenih rezultatov v zbirno datoteko – centralno evidenco za celo Slovenijo. Eventuelna odstopanja vnesenih podatkov v centralni evidenci od tistih, ki jih posedujejo sami, sporočite na moj naslov.

Lep pozdrav Vili Kovačič

PROFESIONALNOST PRI POROČANJU. ALI SO BILI REZULTATI REFERENDUMA PRIREJENI?

Najbolj obiskano