PREDSEDNIŠKA CENTRIFUGA

7 vprašanj za predsedniške kandidate!

KATERA JE VAŠA NAJVIŠJA VREDNOTA POTREBNA ZA RAZVOJ POSAMEZNIKA IN SKUPNOSTI. NAŠTEJTE TRI VREDNOTE PO HIEARHIJI

Moje vrednote so: SVOBODA, VARNOST, LJUBEZEN

ali ste bili ZA vladni ZAKON o drugem tiru ali PROTI in zakaj?

Sodeloval sem v referendumski kampanji PROTI, saj je Vlada Mira Cerarja več krat dokazala, da ji ne smemo zaupati. Absolutno potrebno je bilo biti PROTI: 1. načinu kako je prišlo do zakona o drugem tiru; 2. zaradi vladnega protiustavnega delovanja ter zaradi zlorab in manipulacij v sami referendumski kampanji; 3. zaradi finančnih nejasnosti in dolgotrajnosti financiranja (45 let) podjetja, ki je po zakonu o 2. tiru dejansko namenjen črpanju denarja in zaposlovanju strankarsko zaslužnih kadrov, kakršen je npr. Metod Dragonja, ki bi moral že sedaj biti v zaporu.

v čem sta si podobna projekta TEŠ6 in vladni DUGI TIR oziroma v čem sta si različna ?

Med obema projektoma so zelo velike podobnosti. Pri obeh projektih so več let sodelovale tako »leve«, kot tudi »desne« vlade. Pri obeh projektih so že na prvi pogled vidni elementi koruptivnosti. Pri obeh projektih je bila izključena in onemogočena neodvisna stroka, sodelovali pa so samo politično primerni »strokovnjaki«. Oba projekta predstavljata dolgoletno molzno kravo za strankarsko politiko in njihove ljudi. Pri obeh projektih je bilo v finančnem smislu vseskozi več neznank kot pa oprijemljivih dejstev. Oba projekta sta tehnološko zastarela in posledično zaradi tega tudi škodljiva. Razliko vidim zgolj v tem, da si je Cerarjeva Vlada zagotovila kar 45. letno finančno napajanje s posebnim zakonom, sprejetim po hitrem postopku, česar žal volilci in volilke niso množično dojeli in posledično na referendumu zakona niso zavrnili.

zakaj so državne investicije leglo korupcije ter sredstvo za siromašenje države in davkoplačevalcev?

Zato, ker v naši državi ni vzpostavljen in zagotovljen institut odgovornosti za javne funkcije. Poleg tega politikanti obeh umetno narejenih polov razumejo državo kot molzno kravo za lastne strankarske in osebne interese. Na ta način najlažje in najhitreje pridejo do lahkega zaslužka, seveda na račun in v škodo davkoplačevalcev in davkoplačevalk. Takšen sistem je pri nas vzpostavljen vse od leta 1991, ko smo se žal le navidezno osamosvojili, do danes in pri tem vseskozi sodelujejo isti ljudje, ki so izšli iz enega gnezda, potem pa so svoje vloge načrtno razdelili na leve in desne, s čimer tudi načrtno delijo ljudi. V skladu z reklom: deli in vladaj. Treba je vedeti, da so nam ukradli okrog 200 milijard našega, družbenega premoženja, od tega je cca. 75 milijard naloženih v tujini. Gre torej za skoraj še en državni proračun vsako leto. To je katastrofa in takšno prakso smo dolžni zaustaviti.


kaj je zdravilo proti temu pojavu in kako ga preprečiti?

Na odgovorna politična mesta moramo izvoliti povsem nove, politično neobremenjene ljudi, ki razumejo družbeni sistem Slovenske ljudovlade – prave vladavine ljudstva. To preprosto pomeni, da za državo pomembne politične funkcije prevzamejo ljudje, ki se zavedajo, da so samo servis ljudstvu in ne njegovi vladarji, ki ga zgolj izkoriščajo za dosego lastnih interesov. Ljudi, ki tega nočejo razumeti in tudi ne delujejo v skladu z načeli vladavine ljudstva, je potrebno odstraniti od vzvodov političnega odločanja. Šele, ko bomo vzpostavili pravo Slovensko ljudovlado, bomo imeli tudi res svobodno družbo. In šele takšna družba bo zagotavljala prave pogoje za naš razvoj in dostojno življenje.

kakšno je vaše stališče do referendumske demokracije - švicarskega tipa in do kršitev demokratičnih norm pri zadnjem referendumu?

Referendum je tudi po obstoječi Ustavi Republike Slovenije na prvem mestu, celo pred volitvami poslancev v Državni zbor (3. člen Ustave RS). Ker pa neposredno ljudsko odločanje ni v interesu obstoječe politikantske kvazi elite, so poslanci DZ RS pred leti v popolnem soglasju (za omejevanje oblasti ljudstva je glasovalo kar 86 od 87. navzočih poslancev) in brez običajnih delitev na leve in desne, povsem uničili institut referenduma. Celo Ustavo so spravili v nasprotje samo s seboj. To je treba imenovati s pravimi besedami – šlo je za protiustavni državni udar poslancev proti slovenskemu ljudstvu. Referendum nam omejujejo že več kot dvajset let, ker jih moti, da bi lahko ljudstvo sploh o čem odločalo. Zato so nam vsilili kvorum, ki sicer za volitve ne velja, ne smemo več odločati o davkih in prispevkih, o mednarodnih pogodbah, itd. To je nesprejemljivo! Poleg tega imamo samo še zavrnitveni zakonodajni referendum, ki vrh vsega zadrži izvajanje zakona samo za eno (1) leto, takoj naslednji dan, pa nam lahko znova vsilijo povsem enak zakon. Tudi to je nesprejemljivo. Enako nesprejemljivo pa je tudi početje Ustavnega sodišča v zvezi s tem. Nemogoče in nesprejemljivo je, da Ustavno sodišče, ki bi moralo ščititi Ustavo, vse prej navedene omejitve in kršitve Ustave označi kot nepomembna pravna vprašanja. Takšno Ustavno sodišče ni ustavno, marveč politično sodišče, ki deluje proti ustavnemu redu, ne pa v njegov bran.


Kje začeti s spremembami sedanjega oligarhičnega sistema ?

Imamo na voljo samo dve možnosti. Prva je sprememba sedanjega sistema preko volitev – predsedniških, državnozborskih in tudi lokalnih. V manj kot letu dni bomo imeli na razpolago vse tri volitve in s tem tudi možnost, da dejansko spremenimo obstoječi sistem ter sprejmemo povsem novo Ustavo, ki jo bodo tudi sprejeli in potrdili ljudje, kajti obstoječa je v nasprotju sama s seboj, vrh vsega pa je ljudstvo nikoli ni ne sprejelo ne potrdilo. Pri tem so predsedniške volitve lahko ključnega pomena. Na to bom podrobneje odgovoril v naslednjem vprašanju. Druga možnost je uporaba naravne, temeljne, trajne in neodtujljive pravice do kramole. Čeprav imajo oligarhični politikanti polna usta človekovih pravic, nas o tej praktično najpomembnejši človekovi pravici niso nikdar in nikjer podučili. Razumljivo, saj se tega najbolj bojijo. Gre namreč za to, da imamo mi svobodni ljudje – slovensko ljudstvo - neodtujljivo pravico tudi z uporom vreči oblast, ki deluje proti ljudstvu oziroma v nasprotju z interesi ljudstva. V tem primeru je zelo verjetno, da bo prišlo tudi do prelivanja krvi, čeprav to morebiti tudi ni nujno. Recimo, če bi se v Ljubljani pred parlamentom in vlado zbralo 100.000 ali celo več kramolnikov, morda do prelivanja krvi niti ne bi prišlo. V slovenski zgodovini poznamo kramole že v 8. in 9. stoletju. Med 15. in 19. stoletjem, pa po zgodovinarju Grafenauerju poznamo kar 123 kramol ali vstaj, ki jih v glavnem imenujemo kmečki upori ali punti. Treba je priznati, da so bile vse te kramole dejansko krvave. Skratka, ljudje se morajo sami odločiti kaj bodo izbrali, zato neudeležba na volitvah nikakor ni prava izbira. Lahko dosežemo spremembe, vendar je treba za to vsaj premakniti svojo rit s kavča in si vzeti 15 minut časa. Če tega nismo pripravljeni narediti, si niti ne zaslužimo boljšega stanja.


Kakšna bi lahko bila vloga predsednika države pri tem?

Vloga predsednika Republike Slovenije je pri tem izjemno pomembna. V primeru izrednih razmer – o teh pa je moč nedvomno govoriti, če gresta slovenski narod in slovensko ljudstvo na ulice in protestirata ter posledično onemogočita delovanje Državnega zbora – je prav predsednik tisti človek, ki lahko zagotovi, da ne bo prišlo do prelivanja krvi oziroma lahko to vsaj omeji, saj je vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije. Poleg tega ima prav predsednik RS pristojnost, da kadarkoli nastopi pred poslanci in jih v imenu ljudstva – kajti predsednik države je edini politik, ki je izvoljen neposredno od ljudstva – prepriča, da sprejmejo zakone in ukrepe v dobrobit ljudstva. Lahko predlaga izredno sejo DZ, lahko pa tudi zavrne podpis zakona, ki je usmerjen proti ljudstvu, ter tako onemogoči veljavo takšnega zakona. Skratka vloga in pomen predsednika Republike Slovenije sta izjemno velika in pomembna. Drugotnega pomena je dejstvo, da so dosedanji predsedniki to izjemno državno pomembno funkcijo osmešili in zbanalizirali, pri čemer je seveda nesporni zmagovalec pri tem, sedanji predsednik Borat Pahor – Burkež.

Kaj menite o pobudi, da vzpostavimo sistem v katerem se bo oblast bala ljudi in ne obratno, da se ljudje bojijo oblasti!

Za to pobudo sicer ne vem, vem pa, da mi v Zedinjeni Sloveniji, skupaj s slovenskim ljudstvom to že počnemo, saj vzpostavljamo pravo Slovensko ljudovlado. O Slovenski ljudovladi namreč sploh ni moč govoriti, če se oblast ne boji ljudstva oziroma ne deluje kot njegov servis. Sistem, v katerem se ljudstvo boji oblasti pa je tiranski oziroma demoNkratični – gre torej za demonsko vladavino oziroma za vladavino demonov. Natančno to imamo sedaj in to smo dolžni spremeniti. Če že ne zaradi nas samih, pa vsaj zaradi naših otrok in vnukov. V nasprotnem primeru smo tudi mi neodgovorni in niti nimamo pravice nasprotovati neodgovornim politikantom, saj nismo nič boljši od njih.

Predsedniški kandidat: ANDREJ ŠIŠKO