Včasih so bili rezultati pri predčasnem glasovanju praviloma odraz prihoda najbolj zagrizenih volilcev. Letos očitno ni tako saj jebilo pri poročanju volilne komisije  na začetku kar nekaj problemov, zato se človek nehote spomni na nekega zelo znanega ljubljanskega frizerja, ki ima glavni problem, kako plačevati davek, kjer se matematika začne in konča z odstotki.

ANALIZA POROČANJA O IZIDU REFERENDUMA O “DRUGEM TIRU” 24 SEPTEMBER 2017

Pa poglejmo zdaj tole "frizersko" poliranje referendumskih  rezultatov. 

Rezultati predčasnega glasovanja je bil 54% ZA in 46% PROTI. Rezultat, ki je vsakomur dal misliti, kakšni napori so morali omogočiti Velikemu vladarju, da je zmogel doseči tako prednost in seveda "preudarnost" volivcev. To, da so zanalašč pozabili obvestiti volilce o referendumu pa  ni nikomur mar, čeprav gre za oviranje volilcev pri oddaji glasu in doseganju rezultata eotnosti naroda. 

In sedaj si oglejmo to "enotnost naroda" o kateri sanja premier, da imajo ljudje dovolj političnih igric in so zato ljudje ostali doma. Na sliki 1. Poglejmo rezultate skozi čas in poglejmo kakšni so pri predčasnem in  po konačnem nedeljskem glasovanju. 


Slika 1: Gibanje števila oddanih glasovnic in primerjava deležev ZA in PROTI po predčasnih in dinamično med poročanjem v realnem času 

Analiza (slika 1) kaže, da so bile predčasne volitve model, za končni rezultat. Kar se doslej v glavnem ni dogajalo zaradi zelo različne strukture tistih volilcev, ki se običajno odločajo za predčasne volitve v primerjavi z nedeljskimi volilci. Že iz absolutnih števil je razvidno, da se je delež "proti" manjšal in ni osciliral, kakor bi bilo v takih primerih pričakovati.


Slika 2 pa prikazuje dinamično spreminjanje relativnih razlik med poročanjem v realnem času, ki prepričljivo pokaže, da so bili zaporedoma javljani podatki o udeležbi in izidu prikrojeni v korist glasovanju ZA. To potrjuje tudi trendna črta plavajočih deležev.


Slika 2: Gibanje vmesnega števila oddanih glasovnic in primerjava deležev ZA in PROTI  in dinamičnih deležev med poročanjem v realnem času

Ob vseh analizah, sta diagrama tako prepričljiva, da je vsakršno pregovarjanje odveč. Ko začne oblast lagati sama sebi lahko pričakujemo hiter zlom, kar je zdaj nemogoče. To je mogoče ,vendar samo v demokraciji. 

Upam, da se bodo po teh podatkih začeli mnogi praševati o postopku  štetja in kontrole glasov. 

Da tudi to je SLOVENIJA 2017.

TABELA prikazuje, kako je DVK javljala rezultate. Če pogledate na čas, število glasovnic ZA in PROTI lahko vidite, da je  razmerje med glasovi ZA in PROTI vseskozi bil nespremenjeno. Od 14.030 glasovnic pa do 350.000 se je razmerje spremenilo za manj kot procent. Oscilacija je bila zanemarljiva, kar je v praksi nemogoče. Nekdo se je igral z rezultatom. 

Čas št. oddanih glasovnic št. veljavnih glasovnic št. neveljavnih št. glasovnic ZA št. glasovnic PROTI ZA v % PROTI v %
19:05:00 14.030 13.972 58 7.564 6.408 54,14 45,86
19:40:00 45.181 44.895 286 25.078 19.817 55,86 44,14
19:48:06 92.998 92.406 592 51.116 41.290 55,32 44,68
19:53:24 122.734 121.931 803 67.199 54.732 55,11 44,89
19:59:07 150.796 149.761 1.035 82.308 67.453 54,96 45,04
20:04:39 182.031 180.777 1.254 99.212 81.565 54,88 45,12
20:07:51 213.231 211.684 1.547 115.522 96.162 54,57 45,43
20:13:39 240.633 238.875 1.758 129.520 109.355 54,22 45,78
20:17:14 264.111 262.196 1.915 141.896 120.300 54,12 45,88
20:21:45 284.936 282.875 2.061 152.274 130.601 53,83 46,17
20:27:34 304.116 301.915 2.201 162.094 139.821 53,69 46,31
20:33:49 314.657 312.364 2.293 167.660 144.704 53,67 46,33
20:44:20 327.869 325.480 2.389 174.557 150.923 53,63 46,37
20:54:38 334.873 332.424 2.449 178.212 154.212 53,61 46,39
21:03:08 341.751 339.223 2.528 181.473 157.750 53,50 46,50
21:33:04 349.701 347.110 2.591 185.548 161.562 53,46 46,54