Zvone Kokalj 
Zenostraße 7A
DE - 83435 Bad Reichenhall

NEZALEPLJENO PISMO II

Republika Slovenija 
Državni zbor
- osebno gospodu predsedniku
dr. Milanu Brglezu -

Bad Reichehhall, dne 04.09.2017

! Z E L O N U J N O !

POBUDA za črtanje oz. razveljavitev 47a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi

Spoštovani gospod predsednik,

podpisani Zvone Kokalj, rojen 5.12.1950 v Ihanu, občina Domžale, s stalnim prebivališčem v Zenostraße 7a, DE-83435 Bad Reichenhall, ZR Nemčija, državljan Republike Slovenije,
se obračam na Vas z naslednjo

POBUDO:

Predlagam, da državni zbor po nujnem postopku, v roku, ki bo omogočal izvedbo že na naslednjem referendumu, ki bo 24. septembra letos, odloči o črtanju ali razveljavitvi 47a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, ki se glasi:

Za glasovanje na referendumu na lokalni ravni ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini in na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. 
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, kjer tam začasno ali stalno prebivajo, lahko na referendumu na državni ravni glasujejo po pošti, če to sporočijo Državni volilni komisiji najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja. 
Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumu na državni ravni glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, če to sporočijo Državni volilni komisiji v roku iz prejšnjega odstavka.

Obrazložitev:

Po neuradnih podatkih živi v tujini več kot 20% slovenskega naroda. Ne bi rad pogreval dejstev o tem, koliko smo pred dobrega četrt stoletja prispevali k temu, da je postala Republika Slovenija samostojna in neodvisna država in da so jo po kratkem času kot táko priznali v svetu. Nesporno dejstvo pa je, da smo po osamosvojitvi ostali pozabljeni in drugorazredni državljani. 
Omenjeni člen je seveda samo eden od znakov za to. Je pa jasen dokaz, da smo slovenski državljani s stalnim prebivališčem v tujini diskriminirani in da se nam krši ena od osnovnih človekovih pravic, namreč volilna pravica.


Volivcem v Sloveniji se volilno gradivo "avtomatsko" dostavi po pošti na domači naslov. Na dan glasovanja se odpravijo do bližnjega volišča, ki je oddaljeno kvečjemu nekaj sto metrov ali kakšen kilometer od njihovega doma ter opravijo svojo državljansko dolžnost. Od nas pa omenjeni člen zahteva, da najprej v določenem (glede na razdalje zelo omejenem) roku najprej "zaprosimo" za pravico do glasovanja po pošti, potem počakamo, da nam (če gre vse po sreči) po pošti dostavijo volilno gradivi in šele potem lahko glasujemo. 


Alternativa bi morda res bila, da se odpravimo na "najbližje" diplomatsko ali konzularno predstavništvo Republike Slovenije, ki pa je marsikdaj oddaljeno "borih" nekaj sto kilometrov… To je tako, kot če bi npr. v ZDA belcem dovolili, da glasujejo v kraju svojega bivanja, črnci pa bi lahko glasovali samo v Washingtonu!


Vse bi bilo morda še nekako znosno, ko ne bi Zakon obenem predpisoval kvot, ki so potrebne za to, da je referendum veljaven in ko ne bi v primeru veljavnosti referenduma tudi naših - neoddanih - glasov upoštevali pri ugotavljanje končnega rezultata. Statistike kažejo, da je udeležba slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini na referendumih porazna, skupni rezultati pa tako ne izražajo resnične volje državljanov, saj je - kot rečeno - vsaj vsak peti volivec po sedanji ureditvi praktično "izbrisan" iz volilnega imenika.


V naglici ne bom uspel našteti vseh dejstev, zaradi katerih se slovenski državljani počutimo odrezane, pozabljene in odpisane. K temu - ne zgolj subjektivnemu - občutku prispeva tudi odnos slovenskih "državnih" medijev, ki zanemarjajo svoje dolžnosti, h katerim jih obvezuje Zakon o Slovencih po svetu. Naj omenim samo, da so "našo" osrednjo radijsko oddajo s skoraj treh ur, kolikor je trajala pred osamosvojitvijo, skrajšali na slabih 55 minut, kar je natanko toliko, kot traja oddaja za Rome v Sloveniji. Romi imajo tudi svojo redno tedensko televizijsko oddajo, Slovenci po svetu je nimamo. Da ne govorim o italijanski in madžarski narodni manjšini… Pri tem seveda nimam nič proti oddajam za manjšine. Želim le nakazati na razlike.


Ne vem, kaj je bil vzrok za sprejem "vrinjenega" 47a člena. Osebno ne vidim nobenega utemeljenega razloga, da se pri referendumu ne bi upoštevale določbe, ki veljajo za državnozborske volitve. če gre morda za vprašanje stroškov: tiskanje nekaj izvodov volilnega gradiva več ne bi bilo znatno dražje. Vprašanje povišane poštnine za pošiljanje gradiv v tujino pa bi se dalo zelo preprosto rešiti tako, da bi pošto poslali v paketih z letali na diplomatsko konzularna predstavništva v tujini, iz teh pa bi jih nekaj prek študentskega servisa zaposlenih honorarcev poslalo z običajno pošto ljudem na njihove naslove. Pa še hitreje bi šlo.


Spomladi sem vam in drugim odgovornim v državi že posredoval podobno pobudo za spremembo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vendar brez eksplicitnega predloga za črtanje oziroma razveljavitev 47a člena Zakona. Dobil sem sicer odgovor za reševanje teh zadev pristojnega Ministrstva za javno upravo z dne 16.5.2017 (št. 092-44/2017/2), ki pa je popolnoma nezadovoljiv, saj ne rešuje niti enega od odprtih vprašanj, ampak zgolj opisuje opisano neustrezno dejansko stanje.
Situacija v Sloveniji je žal taka, da v zadnjem času domovino zapušča vedno večje število mladih, izobraženih ljudi. Odnos domovine do njih bo v marsičem vplival na njihovo narodno zavest in na to, kako bodo na tujem gledali na Slovenijo. To velja tako zanje, kot za prihodnje rodove. 
Še danes hranim kemični svinčnik z vgraviranim datumom plebiscita in ovit s slovensko trobojnico, s katerim sem se z letalom odpravil v Ihan, moj rojstni kraj, da bi glasoval ZA samostojno in neodvisno Slovenijo. Slovenija je tudi moja država in domovina, kar velja tudi za stotisoče mojih rojakov, razkropljenih širom sveta. 


Upam, da boste mojo pobudo z razumevanjem upoštevali in se vam za to že naprej iskreno zahvaljujem.

Prijazen pozdrav

Zvone Kokalj

V vednost:
- Predsedniku Republike Slovenije
- Predsedniku vlade Republike Slovenije
- Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
- Varuhinji človekovih pravic Republike Slovenije
- slovenskim strankam
- slovenskim medijem