AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V SLEPO ČREVO, to je v TINJANSKI IN VINJANSKI GOZD NA KRAŠKEM ROBU

Namen izleta je spoznati realno dimenzijo vladne slepote o resnici slepega črevesa !

Odhod avtobusa bo v torek 19.09. 2017 izpred hale Tivoli v Ljubljani ob 8.00 uri

Cena prevoza 15 eurov na osebo

Po ogledu kraškega roba in slepega črevesa sledi prosta zabava – piknik v naravi

Povratek Ljubljano do 16 h !

Prijave do 14.09.2017 pošljite na e-naslov: vilikovacic1@gmail.com; Tel.040-203/524 in e-naslov vilikovacic1@gmail.com;

VABLJENI SO TUDI PREDSTAVNIKI VLADE RS, NJEN PREDSEDNIK MIRO CERAR in vodja referendumske kampanje vlade JURE LEBEN

AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V SLEPO ČREVO

AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V SLEPO ČREVO,  to je v TINJANSKI IN VINJANSKI GOZD NA KRAŠKEM ROBU