Ministrstvo za finance Republike Slovenije 

Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana 

Ministrica za finance, gospa Mateja Vraničar

Predmet: Zahtevek za proračunska sredstva za referendumsko kampanjo

Podpisani, predsednik društva DavkoPlačevalciSeNeDamo in prvopodpisani pobudnik zahteve za referendum proti vladnemu zakonu o 2 tiru, Vili Kovačič, predlagam vladi, enako kot vladni ekipi, nam odobri 97.000 eurov sredstev iz proračunske rezerve za izvedbo referendumske kampanje. Sredstva bodo porabljena namensko in naj jih vlada nakaže na transakcijski račun društva.

Zahtevo utemeljujem z načelom enakih možnosti za vse, da smo torej vsi državljani RS pred zakonom enaki in da v referendumski kampanji nasprotna stran ne sme imeti nobenih prednosti. Še dodatno pa jo utemeljujem s tem, da vladna stran noče izvesti referenduma na datum predsedniških volitev, kar bi davkoplačevalcem prineslo najmanj 3 milijone eur prihranka. Vlada s takim odnosom do referenduma dokazuje, da je pripravljena trošiti denar po principu »varčevanja, pa naj stane kar hoče«.

Vlada je, kot je že objavljeno, že sprejela sklep, da za referendumsko kampanjo iz proračunske rezerve nameni 97.000 eur. Do enake vsote je upravičena nasprotna stran, to je v tem primeru društvo DavkoPlačevalciSeNeDamo, katerega transakcijski račun je za te namene odprt na spletni strani referendumdrugitir.si oziroma na povezavi http://referendumdrugitir.si/post/289588/donacije-za-izvedbo-referenduma-navodila- V imenu davkoplačevalcev zahtevam ENAKE MOŽNOSTI ZA OBLAST IN ZA LJUDSTVO.

V kolikor vlada ne želi za referendum trošiti dodatnega denarja naj omenjeno vsoto razpolovi in društvu za ta namen nakaže polovico, to je 48.500 eurov. Ob nakazilu naj se sklicuje na ta dopis.

Dodelitev sredstev je ekonomsko visoko upravičena, saj bo z uspešnim referendumom, preprečeno predvideno nadaljnje vrtoglavo trošenje denarja za projekt, ki ga predvideva zakon in ga z referendumom želimo preprečiti. Sicer pa se zavzemamo za gradnjo dvojnega novega tira Divača-Koper po drugačni, optimalni trasi za polovico manj denarja in časa, to je še dvakrat hitreje in še enkrat ceneje kot to zdaj predvideva in uzakonja vlada. In brez uničevalnih posledic za gozd v okolici kraškega roba.

Ljubljana, 27.07.2017

Vili Kovačič l.r. ,

DavkoPlacevalciSeNeDamo

Na Straški vrh 26, 1000 Ljubljana