Spoštovani državljani,

Zgodbo o 2 TIR-u poznate in tudi to, da je Državni zbor po nujnem postopku sprejel »nujen« Zakon o gradnji 2 TIR-a. Ta naj bi bil nujno potreben, za pridobitev EU sredstev ! TO NI RES. Za 27 km proge ni potreben noben zakon in tudi za prejem EU sredstev ne. Ta trditev je lažno zavajanje javnosti.

Za EU sredstva potrebujemo samo dober projekt, ki pa ga vlada nima, prav tako kot nima finančne konstrukcije zanj in nima optimalne trase poteka dvojnega (ne drugega) tira.

Skratka vlada nima to, kar imamo civilne iniciative in inženirske organizacije. Zakon prek udeležbe tujcev pa ima povsem drug namen. To je kraja luke Koper, kar bo omogočena prek lastniških deležev tujcev in njihovih domačih kolaborantov.

Vlada sploh ne namerava graditi 2 TIR, saj namenoma zavlačuje začetek gradnje za katerega ni nobenih ovir. V zakonu je v 4 členu v 2 odstavku je določeno, da lahko družba 2TDK opravlja 2 dejavnosti le v obsegu omejitev iz 1 odst. 8.člena, tam pa omejitev ni. Torej je prosta pot, da družba lahko počne kar hoče. V 8.čl – 4 odstavku pa mora biti zagotovljeno, da družbeniki – tudi tujci, odločilno vplivajo na pomembne odločitve družbe.

Namen zakona je torej jasen – prek družbe 2TDK odstopiti upravljanje železnic drugim državam s tem pa omogočiti tudi njihov vdor v lastništvo Luke Koper.

Obenem je družba brez neodvisnega nadzora. Uprava družbe in minister nadzorujejo sami sebe, saj nadzornike imenuje minister.

S tem je zakon uzakonil korupcijo, ki presega korupcijo iz TEŠ6. Uprimo se temu in na referendumu oddajmo glas proti zakonu, ki dolgoročno za 45 let uzakonja korupcijo.

Jesenice,14.07.2017 Rudi Varl, dipl. ing. strojništva