Opravili smo strokovno korekcijo plačanega članka, zavajanja reklamne agencije PROMO.

Vsak ki si želi natočiti čistega vina ali bistre vode naj primerja vsebino in se zamisli, nad načinom »PSI LAJAJO KARAvana gre dalje.

.

Plačana objava ministrstva za infrastrukturo v osrednjih slovenskih medijih:

Kaj moramo zares vedeti o drugem tiru?

Že 20 let se strinjamo, da drugi tir potrebujemo. Naloga politike je, da sprejme odločitev, kako ga bomo zgradili. Pred nami je projekt, ki omogoča gradnjo sodobnega, zmogljivega in okoljsko sprejemljivega dvotirnega drugega tira, s katerim lahko vsi pridobimo. Zgradimo ga!

Dopolnitev in replika: Naloga strokovnjakov je, da sprejme odločitev, kako ga bomo zgradili. Pred nami je projekt, ki omogoča gradnjo sodobne, zmogljive in okoljsko sprejemljive dvotirne proge s katero lahko vsi pridobimo. Zgradimo jo! Ne nasedajmo nazadnjaškim inženirjem, ki ponujajo 20 let star projekt, pa so šele pred štirinajst dnevi spoznali, da Luka Koper potrebuje dvotirno povezavo, premier Cerar pa v javnosti dokumentirano izkazuje politično korupcijo glede na dogovor z g. Popovičem. Počakajmo, kaj bo naredil predsednik KPK Štefanec ali pa kar ga. Sedlarjeva. Če seveda bosta prepoznala znake politične korupcije, tako kot pri Bratovškovi.

Drugi tir Foto: Ministrstvo za infrastrukturo RS
Drugi tir

Gospodarski, ne politični projekt

Pretovor v severnojadranskih pristaniščih hitro narašča, kar je velika priložnost tudi za Luko Koper. Ali bo tovor iz Azije pristal v Trstu, na Reki ali v Kopru, je odvisno od nas in od tega, ali bomo sposobni zgraditi drugi tir.
Drugi tir je za Slovenijo torej strateški projekt, ki prinaša nova delovna mesta, omogoča razvoj Luke Koper in slovenskega gospodarstva. Zato se ne bo financiral s povečanjem zadolževanja države in dodatnimi obremenitvami davkoplačevalcev. Drugi tir prinaša koristi in priložnosti številnim gospodarskim deležnikom in ti ga bodo tudi sofinancirali.

 Dopolnitev in replika: Gospodarski, ne politični projekt
Pretovor v severnojadranskih pristaniščih hitro narašča, kar je velika priložnost tudi za Luko Koper. Ali bo tovor iz Azije pristal v Trstu, na Reki ali v Kopru, je odvisno od nas in od tega, ali bomo sposobni zgraditi dvotirno progo, ki bo dovolj kakovostna in cenovno dostopna, da jo bo lahko odplačevala luka Koper sama. 
Vsaka Ptičja gripa, vojna v Aziji, sprememba tečajev valut, lahko zaustavi trende globalizacije in zato morajo biti stroški gradnje prilagojeni na hiter upad prometa. Teš6 bi bil prinaša izgube, ker je padla cena elektrike zaradi razvoja zelenih virov energije in ker smo goljufali pri kurilni vrednosti premoga, kar nam ni tedaj niti sedaj v čast in korist. 

Dvotirna proga je za Luko Koper torej strateški projekt. S povečevanjem prometa nam prinaša dodatne ekološke vplive in dvigovanje sedimentov v plitvem zalivu, hrup ob vsej trasi zastarelih prog in pretirano porabo električnih lokomotiv, ker še vedno uporabljamo zastarelo enosmerno napajanje in lokomotive ne morejo rekuperirati električne energije pri vožnji po klancih dol. Če bi vložili denar namesto v nesmiselno kopanje predorov raje v zamenjavo napajalnih transformatorjev, bi prihranila Slovenska vsako leto več deset milijonov evrov in si tako zmanjšala izgube ali pa bi pocenili prevoze in bi s tem bili še bolj konkurenčni. 

Zato se ne bo financiral dvotirna proga tako, da se bo porabilo energetske prihranke za odplačevanje kreditov, poleg tega pa se bo našlo za energetsko zelen projekt tudi veliko več nepovratnih strestev.

Druga proga drugega tira je na poti

Vlada RS je prisluhnila krajanom Črnega Kala, Svetu za civilni nadzor projekta drugi tir, občinskemu svetu Mestne občine Koper, Zvezi društev upokojencev Slovenije, tudi Luki Koper in podprla gradnjo dvotirne proge. To je najučinkovitejša rešitev, saj predvideva razširitev obveznih servisnih cevi na polni premer. Zaradi gradnje cevi v polnem premeru se bo vrednost projekta povečala za 97 milijonov evrov. Skupna vrednost projekta tako še vedno ostaja pod milijardo evrov. Obstoječi tir bo po gradnji obeh prog drugega tira namenjen za turizem.

Dopolnitev in replika: Druga proga drugega tira je na nesmisel,

 ki jo podpirajo Vlada RS, Svetu za civilni nadzor z „strokovbnjakom „dr.Damijanom“ ki ne ve niti kaj je TBM in Boris Popović z občinskim svetom Mestne občine Koper, Zvezi društev upokojencev Slovenije, ki jim ne bo potrebno plačevati kreditov v daljni bodočnosti. Ter pogojno tudi Luka Koper, ki podprla gradnjo dvotirne proge z vodstvom, ki so mu šteti dnevi. 

Dvotirna proga je najučinkovitejša rešitev, saj vladni polovičarski projekt z enotirno progo po trasi Drugega tira ter širitve obveznih servisnih cevi na polni premer, s ceno 1.500 milijone in to še brez „kraških presenečenj“ pomeni en tir in še vedno zažiganje pobočji na Črnem Kalu. Kdaj bo stara proga namenjena turizmu in koliko bi stal drugi tir drugega tira pa gospod bodoči minister Leben ne zna niti sešteti in ne upa povedati javnosti. Vse bolj je jasno da g. Dragonja lahko samo še jeclja, ko govori o javnofinančnem učinku koruptivnega projekta.

 Če upoštevamo cene, po katerih so zgradili 57 km predor St.Gottard je drugi in drugi tir drugega tira 35% te cene in to še brez »Kraših presenečenj« je cena 4.300 milijone evrov in ne »pod milijardo«. Ni načina, da bi mi brez lastnih podjetji za gradnjo predorov lahko zgradili za ¼ cene. Zato neče nobeden povedati končne cene, in predsednik vlade je »gospodar«, ki gredi projekt nasilno brez finančnih podlag in resnice o dejanskih stroških. Kot verniki mu sledijo vsi člani SMC in drugi priskledniki, bodoči izvajalci.Z Madžarsko vzpostavljamo koridor proti vzhodu

Avstrija je v navezi z Italijo že obšla Slovenijo. Madžarska bi se lahko navezala na Hrvaško, vendar je še zmeraj zainteresirana za železniški koridor do Kopra. To je priložnost, ki je Slovenija ne sme izpustiti, če nočemo postati osamljen otok, ki se bo dušil v kolonah tovornjakov. S sodelovanjem Madžarske pri financiranju projekta dobimo strateškega partnerja pri razvoju logističnih tokov in koridorjev na zalednih trgih, sam projekt pa pridobi značaj čezmejnega, mednarodnega projekta. To pomeni več nepovratnih evropskih sredstev, preprosto povedano.

Dopolnitev in replika: z Madžarsko vzpostavljamo koridor proti vzhodu

 Avstrija je v navezi z Italijo že obšla Slovenijo. Madžarska bi se lahko navezala na Hrvaško, vendar je še zmeraj zainteresirana za železniški koridor do Kopra. To je priložnost, ki je Slovenija ne sme izpustiti, če nočemo postati osamljen otok, ki se bo dušil v kolonah tovornjakov. S sodelovanjem Madžarske pri financiranju projekta dobimo strateškega partnerja pri razvoju logističnih tokov in koridorjev na zalednih trgih, sam projekt pa pridobi značaj čezmejnega, mednarodnega projekta. To pomeni več nepovratnih evropskih sredstev. 
Resnica je prav v nasprotnem. Toliko nedorečenosti, toliko skrivanja pri raznih dogovarjanjih še nismo videli. Preprosto povedano to pomeni težave, ker se še na tiskovni konferenci nismo mogli dogovoriti, kaj bosta povedala zunanja ministra in imamo vsak svoje apetite. Mi smo trdili, kako bomo preko Madžarske prišli do zalednih držav, oni pa kako bodo prišli do svojega pomola na naši obali. Na dolgi rok pa še ena država s katero ne bomo mogli reševati problemov, kot jih ne zmoremo in s Hrvaško. Naj poudarim da znajo vsi naši politiki, ki so služili JLA srbohrvaško koliko pa jih zna Madžarsko pa si ne bi upal ugibati. Če pa še primerjamo prevoz blaga po državah pa Madžarska res ne more biti resen partner v takem projektu. Madžari so samo zaslutili, da imajo nebogljene partnerje, tako kot pri projektu Pragersko Hodoš, ki je največji dokaz nizke inženirske in poslovne kulture, vseh sodelujočih projektantov in izvajalcev ter vodij projektov.

Drugi tir ne bo »še ena luknja brez dna«

Projekt je pod nadzorom Finančne uprave RS in KPK, v projektno-finančnem svetu je tudi predstavnik civilnega gibanja. Ker Slovenija s projektom kandidira za evropska nepovratna sredstva in posojilo Evropske investicijske banke, so vse faze in postopki izvedbe pod nadzorom Evropske komisije, EIB in partnerstva Jaspers. Poleg tega se je Vlada RS že odločila v projekt vključiti tudi predstavnike civilne družbe in začela pogovore tudi s predstavniki organizacije Transparency International.

Dopolnitev in replika: Drugi tir ne bo »še ena luknja brez dna«, ker bomo zgradili dvotirno železnico

 Projekt je pod nadzorom Finančne uprave RS in KPK, v projektno-finančnem svetu je tudi predstavnik civilnega gibanja. Ker Slovenija s projektom kandidira za evropska nepovratna sredstva in posojilo Evropske investicijske banke, so vse faze in postopki izvedbe pod nadzorom Evropske komisije, EIB in partnerstva Jaspers. Poleg tega se je Vlada RS že odločila v projekt vključiti tudi predstavnike civilne družbe in začela pogovore tudi s predstavniki organizacije Transparency International. Ker sami ne znamo kontrolirati nas bodo kontrolirali drugi, potem pa samo še prodamo Luko Koper skupaj z železnico in ne bomo imeli nobenih skrbi več, razen plačevanja kreditov za bankrotirani projekt. Dokaz več, s kakšno politiko razprodaje Slovenije se ta trenutek ubadamo. Brez jasnega projekta iščemo dodatne kontrolorje iz tujine. To je največji dosežek stroke daleč naokoli. Namesto da bi premier počistil pisarne s takimi strokovnjaki ostaja trdno na stališču, da bo izveden projekt z vsemi močmi, do zadnjega diha. Do zadnjega diha bo razprodajal slovensko zemljo in razglašal zastarel projekt kot dosežek njegove vlade?? 

Referendumsko vprašanje: drugi tir ali stranski tir?

Napovedani referendum je izbira med usmeritvijo v pospešen razvoj države in domačijsko ekonomijo, ki se po logiki »to lahko naredimo sami« postavlja na stranski tir evropskega razvoja.
Zbrani podpisi za referendum pomenijo, da se projekt drugega tira ustavi za več let in zmanjšajo možnost črpanja nepovratnih evropskih sredstev. Konkretno: že na razpisu, ki se zaključi 14. julija 2017, nas bo to stalo 80 do 100 milijonov evrov.

Dopolnitev in replika: Referendumsko vprašanje: drugi tir ali dvotirna železnica?

 Referendum je izbira med usmeritvijo v pospešen razvoj države za domačo ekonomijo, ki se po logiki »to lahko naredimo sami« okrepi domača gradbena stroka in s minimalnimi posegi v naravo ohranimo Kraško naravo. Drugi tir z enotirno proga ali še huje z dvotirno progo pa je gradnja 32 kamnolomov na Kraškem robu in nerazumno zadolževanje za tak poseg. 

Zbrani podpisi za referendum pomenijo, da se projekt drugega tira ustavi za vedno, da se zamenja tudi minister in če to ne bo zadoščalo tudi vlada. Denar nepovratni denar iz EU s katerim nas straši g. Leben je pri ceni 4.300 milijone samo drobiž, ki ga ne dobimo in ni strošek priprave finančne dokumentacije. Mnogo večji prihranek je razumno projektiranje.

 Če gradimo 41 km predorov po mednarodno primerljivih cenah kar bi znašalo 4.300 +180 milijonov za dodatne lokomotive potem je vložek Slovenije in Madžarske po 200 milijonov skupaj 400 milijonov je to šele 8% »drobiža« cene. 

Pri dvotirni železnici pa je vložek 400 milijonov že 50% lastnega financiranja in , če k temu prištejemo še energetske prihranke generiranje bomo zlahka dobili manjkajoči del denarja. Čakajo pa nas še projekti Železnice Ljubljana Sežana, poglobitev ali obvoz skozi Ljubljano in še mnogi drugi ,kjer je dela več kot dovolj za gradbenike. 

Torej je oddani zahtevek za referendum glas razuma, proti nerazumni politiki, ki ima naenkrat preveč denarja in namesto da bi reševala strateška razvojna ne razume niti to kaj je za Slovenijo odločilno. Dvotirna proga za razumno ceno in zgrajena mora biti čim hitreje. Če pa se DRI kot projektant ne ustavi s preprojektiranjem pa zahtevati, da vrne nazaj 38 milijonov EUR in odpove se mu naj državna koncesija pa naj gre na trg tako kot ostali gradbeniki. To bo največje očiščenje med gradbenimi projektanti in daljši mir med gradbenimi podjetji. 

In če drugega tira ne bo?

Izgubili bomo vsi: Luka Koper, logistika, slovensko gospodarstvo in tudi zaledne države, ki nam zaupajo. Na naših avtocestah pa lahko pričakujemo še bistveno več tovornjakov s tovorom, ki bi ga lahko prepeljali po drugem tiru.

Dopolnitev in replika: In če drugega tira ne bo?

 Pridobili bomo vsi: Luka Koper v 3 letih povečano pretočnost z izgradnjo vzporednih tirov v 4 letih po končani izgradnji predora in montaži vlečno zaviralne naprave popolno modern dvosmerno železniško povezavo. Luka Koper bo dobila pretočnost 45 milijonov do 50 milijonov ton na leto po železnici. Izginile bodo kolone tovornjakov po avtocesti proti Kopru. Slovenska gradbena projektiva bo dobila pravo konkurenco in ne državnega projektanta ki izsiljuje na trgu projektantskih storitev. Logistom, se ne bo povečal strošek prevoza, nasprotno še zmanjšal se jim bo, saj bo zadoščala le ena lokomotiva in ne dve ali celo tri za težje vlake, kot vozijo sedaj. Slovensko gospodarstvo se bo okrepilo in pridobilo reference za podobne projekte v tujini. In tudi zaledne države, ker bojo dobile dvotirno povezavo v 4 letih in ne šele v 10-15, torej po letu 2034 do 2035.

 Na naših avtocestah pa lahko pričakujemo še bistveno manj tovornjakov že v 3-4 letih kot pa če bi čakali še 10-15 let in dobili samo en drugi tir.

 Drugi tir kot zastarel projekt z enotirno ali dvotirno progo naj bo mrtev, v Sloveniji bo zmagal razum in integrirana stroka, dogodila se bo še medijska deblokada tako da bodo tudi največji cepci videli kako idiotska ideja je bila drugi tir in kako so nas zavajali, ljudje brez znanja in osnovnega razumevanja stroke in tehnike. 

 Začela se bo graditi pospešeno dvotirna proga, gradbena podjetja bodo imela takoj delo, slovenska gradbena projektivna podjetja pa ne zaščiteno konkurenco v podobi DRI.

originalni članek, povezava http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kaj-morate-vedeti-o-drugem-tiru