OPTIMALNA TRASA dvotirnega DRUGEGA TIRA 

DOGAJANJA OKROG PROJEKTA  2  TIR – DIVAČA – KOPER

Predsednik vlade dr. Miro Cerar pozval Ministrstvo za infrastrukturo »da zagotovi študijo ovrednotenih variantnih rešitev za celovito ureditev železniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve«

Ta poziv  predsednika želimo realizirati oziroma pri tem pomagati, zato podpisani strojni inženirji naslavljamo na vas predlog drugačne oz. spremenjene trase proge Divača Koper.                           

Vlogo smo sestavili zato, da znižamo stroške projekta 2. tir tako, da bo tehnično, okoljsko  in cenovno vzdržen. Glede ocene stroškov projekta so se do sedaj pojavljale  hudo različne številke in ocene   od 700 Mio €, do 1033 Mio €, do 1,298.898 Mio € ( do € točno ) do 1.4 Mrd €, kar pomeni to,  da je končna cena neznana. Po našem predlogu je cena znatno nižja s tem da že vključuje traso z dvema tiroma.   

PREDLOG NOVE DVOTIRNE TRASE

Sedaj predvidena tunelska varianta l/3  je bila izbrana že 27. 11. 2003 , kot enotirna proga z dodatnimi servisno – reševalnimi tuneli. Ta predlog je bil modificiran  leta 2007, ko je 18.07.2007  Ministrstvo za promet podalo pobudo za spremembo in dopolnitev DLN št. 007-131 /2007 /3- 0006105 po kateri naj bi se nova proga načrtovala kot dvotirna proga po varianti l/3. Zadnja varianta vlade pa ponovno predvideva en tir s servisnimi tuneli, čeprav je en tunel z dvema  tiroma (brez servisnih tunelov) cenejši od uradne enotirne variante.  

V zadnjem času je vse več pozivov o drugačnih pristopih za racionalizacijo in optimizacijo projekta. Kot posledica tega  in poziva predsednika vlade je, Varl Rudolf, sestavil konec januarja 2016  predlog o 2. tiru  v  katerem predlaga spremembo trase v tem smislu, da  odpadejo  tehnično in cenovno nevzdržne serpentine od Črnega Kala dalje s tem, da del trase poteka po dolini Rižane. S tem se maksimalno izkoristi naravna danost terena.  Traso v dolini Rižane pa se uredi tako, da je ekološko varna. 

Na posvetu v Državnem svetu na temo drugi tir je Rudi Varl  tudi razložil predlagano spremembo, med prisotne pa je razdelil 40 izvodov  elaborata in en izvod dal tudi ministru Gašperšiču  v roke.

Tudi projektantska firma GEODATA inženiring iz Torina v svoji študiji navaja mnoge pomanjkljivosti projekta in obenem tudi predvideva možnost spremembe trase.

PREDLOG  SKUPINE INŽENIRJEV  ČLANOV  Slovenske inženirske zveze (SIZ) 

Strojni inženirji podarjamo, da je racionalizacija možna predvsem s spremembo trase:

-         po našem predlogu se že sprejeta trasa skrajša za 4 km (s 27,1 km na 23 km)

-         odpade 6 tunelov (v skupni dolžini 7,8km) 

-         odpadeta dva viadukta (skupne dolžine 1,1 km)

-         odpade križanje trase z viaduktom avtoceste

-         čas gradnje se z upoštevanjem naravnih danosti znatno skrajša

-         odpade vsa nevzdržna degradacija Tinjanskega gričevja

-         odpadejo kilometri dovoznih poti za dovoz gradbene mehanizacije

-         bistveno se zmanjša dolgoročno vzdrževanje proge zaradi relativno majhnih in nepotrebnih radiusov  (obraba tirnic in koles vagonov)     

POTEK TRASE

Predlagana trasa se začne na železniški postaji Divača na višini 420 metrov nadmorske višine, gre po manjšem nasipu in gre nato po skalnem  useku v dolžini 2 km daleč ko površinsko do vstopa v tunel T-1, ki je na višini cca 400 m. T-1 je je dolg 6,7 km, ima padec 17 %in pride na plano v soteski reke Glinščice na višini cca 280 m. Po premostitvi Glinščice z dvema mostovoma v dolžini  215 proga vstopi v tunel T-2, ki je sam po sebi sicer dober.

TODA – tu se pojavi bistvena napaka predlagane trase in prednost našega predloga, saj je po našem mnenju v tej smeri  ni smotrno nadaljevati traso.

Izstop iz tunela T-2 je namreč na višini cca 180 m, kar je 58-60 metrov previsoko, da bi trasa s primernim padcem in v približno ravni črti dosegla Luko.

Poiskati je treba drugo varianto, ki so jo projektanti po našem mnenju spregledali, mi pa jo v nadaljnjem tekstu predlagamo.    

PREDLOG OPTIMIZACIJE TRASE

Predlagamo, da se v celoti opustijo serpentine trase od Črnega kala do Luke. S tem odpadeta mostova V1 in V2 skupne dolžine 1,1 km in vseh 6 tunelov v serpentinah T-3 do T-8 skupne dolžine 7,8 km. Namesto tega predlagamo, da trasa poteka začenši od Luke po dolini reke Rižane in sicer kot dvotirna proga južno od obstoječe proge.    Dolina Rižane ima vzpon cca 14 %o in pri vasi  pri vasi Kortine doseže višino 100 m. Predlagamo da nova dvotirna trasa izven nivojsko preide nad obstoječo železnico, obenem premostimo še reko Rižano in cesto proti Hrastovljam. Trasa se tukaj nasloni na rob griča Loško brdo in vstopi v Kraški rob zahodno od vasi Loka v višini 120 do 122 metrov. Po vstopu v kraški rob poteka trasa z naklonom 17%o v velikem konkavnem loku (glej zemljevid) in z radiusom 2.800 metrov in konkavnim iztekom z istim radiusom  na uradno potrjeno oz. izbrano traso. V točki vstopa v tunel T-2 južno od soteske reke Glinščice.

Razlika med dolžino našega predlaganega  tunela in med tunelom T2 je 3,4 km,kar je ravno dovolj, da pridobimo že omenjenih 58 m. 

Orientacijsko poteka naš predlagani tunel vzhodno od Črnega kala pod vasjo Črnotiče, vasjo Petrinja, vasjo Boka do Glinščice.

Tudi dr. J.P. Damijan v članku sobotne priloge z dne 7.5.2016 z naslovom »Zakaj želi vlada 2 tir zgraditi na najdražji način ?«   navaja:

Če bi traso speljali malo bolj desno (op. vzhodno) od sedanjega tira (uradne variante) bi se lahko izognili vsaj polovici predorov, ki predstavljajo polovico vrednosti investicije.   

Koliko vzhodno je treba peljati traso in kakšen bi bil njen potek pa smo inženirji že januarja 2016 določili in narisali in to danes ponovno navajamo ( glej zemljevid).  Tudi mag. Matej Tonin iz NSi navaja omenjeno izjavo dr. Damjana v zahtevku NSi-ja za klic seje Odbora za infrastrukturo z dne 24.2.2017.

Poudarjamo, da da bi bilo zelo neodgovorno, da bi vlada naš  predlog zavrnila brez tehtnih argumentov, pa tudi druge variante ne sme  ignorirati  ampak jih resno obravnavati.

POZIV VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE 

1.    Pretehtajte predlog skupine strojnih inženirjev za racionalizacijo in optimizacijo proge projekta 2.tir.

2.    V predlogu poteka trase, ki jo ni izdelala ta vlada, a je zdaj uradno sprejeta, spremenite potek trase po tem predlogu tako, da bo postal projekt 2.tir tehnično in ekonomsko vzdržen.

3.    Osvojite naš predlog in zgradite progo v rangu cene 700 Mio €. 

 

Ljubljana 10.04.2017

 

Rudolf Varl    dipl. ing. str.

Darko Cafuta ing. str.

Jože Gorenc, dipl. ing. str.

Vili Kovačič, dipl. oec.