Taja in ... je komentiral/a na Pesem o ponavljanju
02:53
22:15
Božo žabjek je objavil/a objavo Prodajalci Slovenije
22:15
20:56
Božo žabjek je objavil/a objavo Misleci na proslavi
20:56
19:18
18:27
Božo žabjek je objavil/a objavo Jutri je nek praznik
18:27
Dajana Babič je komentiral/a na Boleča čustva
17:58
17:11
Oseba Apartmaji Savudrija je spremenil/a profilno sliko
16:08
Referendum Drugi tir

Najbolj obiskano

Referendum 2.TIR: pred nami so zadnji dnevi zbiranja ...

Drage Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani,...Do četrtka 22.junija so pred nami zadnji dnevi zbiranja podpisov za referendum, proti zakonu s katerim nam hoče vlada Mira Cerarja: ukrasti ...

HVALA VSEM, KI STE PODPRLI POBUDO. Zbrali smo 48.222 ...

Spoštovani, nismo vsi Slovenci voli, niti nismo ovce, pa tudi ne butasti – kot pravi Kučan, lahko smo tudi pametni in preudarni, če smo dobro informirani. .Petričev časopis Delo nas ...

Spoštovani upokojenke in upokojenci! Prišel je čas, ko je ...

Prišel je čas, ko je treba Karla Erjavca vprašati za obljubljenih 1.000 evrov pokojnine. Ne samo za drobiž, ki nam ga on in njegovi servirajo iz bogatinove mize. Zato pravim, da je to ...

Zbiranje podpisov kljub doseženemu številu 40.000 še ni ...

MARATONCI TEČEMO ZADNJI KROGTiskovna konferenca v torek ob 10:30..Zbiranje podpisov kljub doseženemu številu 40.000 še ni končano. Potrebujemo močno varnostno rezervo, kajti oblast ...

Volilci pozor, prihaja zadnji teden! Do četrtka potrebujemo ...

VOLILCI POZOR, PRIHAJAJO zadnji dnevi za PODPISOVANJE PODPOR na UE. HVALA VSEM, ki ste do danes podprli pobudo za referendum, prosimo Vas, nagovorite še druge, svoje sorodnike, znance in ...

Ko novinarka Dnevnika Anja Hreščak za "potrebe ljudstva" ...

Članek napisan na Dnevnik.si; Anja Hreščak, 21. junij 2017Navodilo: odstavki izpisani v nepoudarjenem tisku so originalni prispevki komentatorke ga. Anje Hreščak.Odgovori ...

Zadnji komentarji

APMMB2

2017-06-21 23:05:21


Njaprej dejstva: - trasa 2. tira je zasnovana za računsko hitrostjo 160 km/h, kar je za njen namen in glede na izredno težak teren prvovrstna neumnost. Kakorkoli ocenjujemo, bo nova proga med Divačo in Koprom le indistrijski tir in za takšno progo zadostuje računska hitrost 80km/h. - z zmanjšanjem računske hitrosti je možno žlezniško progo bolj prilagoditi terenu, potrebno bo zgraditi manj predorov, ti so lahko krajši in zgraditi bo potrebno manj viaduktov. Takšno vodenje novo progo zansljivo poceni in prihranke je možno na pamet oceniti na kakšnih 400 mio. - zaradi zamnjašanja števila predorov in zaradi skrajšanja predorov je možno železnisško progo zgradiri mnogo hitreje. V kolikor se najdaljši predor skrajša na polovico se tudi izgradnja proge skrajša na polovico. Na ta način se pridobi čas za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za pripravo, se pravi za geološke raziskave, za izdelavo lokacijskega načrta, za izdelavo projektne dokumentacije za odkupe zemljišč in za izbor najugodnejšega izvajalca. - kasnejši začetek gradnje nikakor ne bo vplival na dodelitev sredstev EU in ugodnejših kreditov Rvtopske banke, zato so trditve, da bo Slovenija ob finančno pomoče groba laž. Šele zbiranje ponudb bo pokazalo dejansko ceno nove železniške proge med Divačo in Koprom. Vse dosedanje ocenitve so le špekulacijei n jih ne smemo resno jemati. Žal pa v Sloveniji vlada mafija, ki bo ob primeru, da se državljani v zadostnem številu na referendumu izjasnijo proti zakonu in zavrnejo sedaj veljavno traso 2. tira, bo ta mafija storila vse, da prpereči voljo državljanov. Del mafije, vrh ledene gore v tem ternutku predstavlja Miro Cerar s svojimi ministicami in ministri, ki kakor ministranti strežejo tej mafiji, da razgraja Slovenijo in jo krade na vsem mogočih področjih. Med temi mafijozi je tudi predsednik Borut Pahor, ki je še vedno podmaldek komunistične partije Slovenije. Bivša juga je propadla zaradi Glogovcev, Obrovcev in podobnih monstrumov. Slovenija bo propadla zaradi Teša, 2. tira in podobnih neumnosti.

Prijatelji

Moris Kočevska Rekadusan trajbaric
DRUGI TIR BREZ ODLOČITVE O DRUGAČNI TRASI NE SME ITI NAPREJ
 

11 vprašanj in odgovorov JURETU LEBNU in MIRU CERARJU

Izhodišče investicije 2 tira mora biti trasa proge, kajti prav od umestitve trase v prostor  je odvisen največji del stroškov projekta in okoljska sprejemljivost investicije. Zato je nujno, da temu namenimo največ pozornosti.

Tukaj predstavljamo prednosti inženirskega predloga, ki je nastal kot reakcija  na vladno zavračanje vsakega premisleka o samem izhodišču projekta. Pri tem se ne spuščamo v neposredno kritiko in primerjavo s  projektom dr. Duhovnika, pač pa zgolj v primerjavo z vladnim predlogom, ki je dobil z rokohitrskim sprejemanjem zakona neverjeten pospešek, ki že meji na blaznost, saj vse ostale predloge razglaša za skorajda narodno sabotažo. Civilna družba za nadzor  (dr. Damijan) pa v potek trase ne posega, saj pristaja bolj ali manj na vladni predlog trase brez premisleka o prostorski umestitvi  nove železnice.

Kljub temu Damjanove ugotovitve v teh pripombah upoštevamo, ker tudi po naših ocenah znatno in upravičeno očistijo predimenzionirane stroške vladne variante. 

Menimo, da je v tem trenutku najbolj nujno, da poslanci državnega zbora zagotovijo evaluacijo našega in vseh drugih predlogov. Predlog, ki ga dajemo v oceno širši in strokovni javnosti je torej ALTERNATIVA vladnemu predlogu. To je nujno, kajti prepričani smo, da nas bo rokohitersko inPONOVNO ZAVRAČANJE ALTERNATIV – kot že tolikokrat v slovenski zgodovini, zelo drago stalo. Molk stroke in državljanov ob tem pa štejemo za neodgovorno početje.

Od medijev pričakujemo odprto in nepristransko poročanje brez favoriziranja vladnega predloga in trdnost, da se NE UKLONIJO POLITIKI IZVRŠENIH DEJSTEV. Ponovni premislek in nova evaluacija vseh projektov mora biti primerjalno korektna in poštena, brez tabuiziranja in etiketiranja predlagateljev, kajti DOBRO IZBRANA TRASA SE BO OBRESTOVALA TAKO PRI ČASU IZGRADNJE, VZDRŽEVANJU IN PROPUSTNOSTI PROGE KOT TUDI PRI CENI INVESTICIJE.

Železniško progo gradimo za 100 let ali več, vsekakor pa ne za dobo enega ali dveh mandatov katerekoli vlade. Zato je naše vodilo pri načrtu predloga trase eno samo: zgraditi progo Divača Koper, ki bo cenovno, tehnično in poslovno dolgoročno in s stališča vzdrževanja proge in okolja najmanj rizična in hkrati tudi dolgoročno dovolj propustna. Za predlogom ne stoji noben skrit lobi, stojijo pa člani najmočnejšega lobija Slovenije, to smo davkoplačevalci, ki smo končni plačniki napak politike in/ali na skrivaj zlobirane politike in stroke.  

Na zemljevidu ki ga prilagamo, so označene vse tri trase – vladna, inženirska in varianta dr.Duhovnika. Pričujoči predlog je v bistvu inženirski, na karti je označen z rdečo črto, vladni predlog je zarisan s plavo barvo, predlog dr. Duhovnika pa z zeleno.

POUDARKI, KI JIH IZPOSTAVLJAMO PRI TEM - novem PREDLOGU, SO V KRATKEM SLEDEČI:

  1. Predlog že v izhodišču predpostavlja DVOTIRNO PROGO in projekta ne prepušča ANEKSOM, ki bodo po vladnem predlogu,  ki predpostavlja DRUGI TIR BREZ DRUGEGA TIRA, nedvomno sledili kasneje, ko bo že vse pozabljeno in bomo prisiljeni zgraditi še en resnični drugi tir. Tega je zato treba vkalkulirati v ceno investicije že sedaj  tudi zato, da ne postane opravičilo oziroma pokritje za kasnejše  NOVE IN NOVE PODRAŽITVE.

2.Trasa, ki jo predlagamo   (v rdeči barvi) v največji možni meri izkorišča naravne danosti – to je konfiguracijo terena in vzpon po dolini reke RIŽANE, obenem pa se izogne križanju z avtocesto, kjer so vsakršni posegi v kraška tla tako rekoč prepovedani, ker so preveč rizični za obstoječe objekte (proga pod avtocestnim viaduktom Črni Kal).

  3. O alternativni trasi morajo biti seznanjeni in informirani  vsi, tudi potencialni tuji investitorji in odgovorni v teh državah ter pristojne institucije v EU. V kolikor tega ne bo storila vlada bomo to storili mi sami.

4.Radius proge mora biti takšen, da tudi na zavojih dopušča hitrost 100 km, kar zagotavlja dovolj močno prepustnost proge.

5.Najmanjši radius proge pa mora biti  tolikšen, da ne bo povzročal pretirane obrabe tračnic in koles na železniških vagonih. To je pomembno tako s stališča stroškov vzdrževanja proge kot tudi z okolje varnostnega vidika, zaradi čim manjšega iskrenja in zmanjšanja nevarnosti požarov.

6.Takšen radius, to je radius ki sledi tem zahtevam je radius z najmanj 3.000 metrov, v  vladnem predlogu pa je ta celo samo 1.350 metrov. Zdi se, kakor da sta ekologija in fizika za vladne načrtovalce irelevantni – ali pa je to zopet ena od slovenskih značilnosti - podrejanje stroke samo za ta primer ?

7. Število tunelov je v predlogu zreducirano na minimum, kajti cena proge v tunelu je pogojena tudi z NJIHOVO GOSTOTO. Tuneli predstavljajo  najdražji del trase: po vladni varianti je tunelov 8, po tem predlogu sta tunela samo 2. 

8.Trasa mora biti koncipirana tako, da je število viaduktov čim manjše, skratka nujno je upoštevati naravne danosti, ki pa so v projektu vlade očitno zanemarjene. Vladna trasa predvideva 1,1 km viaduktov,  inženirski predlog se jim izogne in nima nobenega. Razlika je  tudi tukaj pomembna.

 9. Kadar konfiguracija terena to dopušča je treba traso umestiti na površini in v racionalni meri zmanjšati ne le število pač pa tudi dolžino tunelov. Vladni predlog je bistveno slabši -  ta predvideva 20,4 km tunelov, inženirska varianta pa 16,1 km. Če razliko 4,3 km pomnožimo s 35 milijoni in odbijemo standadno ceno izven tunela, je neto prihranek 3,4 krat 28 milijonov = 120,4 milijone.

10.          Naslednja postavka je redukcija stroškov za viadukte, ki jih je po vladnem predlogu v dolžini 1,1 km, ki pa jih  v tej varianti NI. To prinese 30,8 milijonov.  Ali skupaj s predhodno postavko 150 milijonov.

11. Če vzamemo ceno projekta 700 (ocena J.P. Damjana) in odštejemo 150 milijonov = 600 milijonov, pri čemer je 50 milijonov dodanih za varovanje proge pred izlitjem v dolini reke Rižane.  Ta postavka pa ob drugih preventivnih ukrepih sploh ni nujna. 

 

SKLEP:  Nič se ne mudi. Čeprav vlada grozno hiti. Čas premisleka za evaluacijo projektov  bo zlahka kompenziran s skrajšanjem časa izgradnje, ki ga  omogoči boljša trasa.

Cena racionalne variante dvotirne proge z ekološko varovalno posodo je torej največ 600 milijonov, pri čemer tukaj sploh niso vračunani bistveno nižji stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja proge.

Ta matematika ni znanstvena fantastika, tudi državljani davkoplačevalci jo bodo zlahka razumeli, tudi tisti z naše obale, če jim bo vsaj enkrat preprosto in pošteno predstavljena. Menimo, da je nujno, da to razume tudi vlada, če ne pred volitvami pa po njih. Sprejem sedanje vladne variante pa je vladni pokop. 

Očitno še nismo dovolj revni, da bi  bili prisiljeni varčevati ko je to še možno. Ker vlada tega ne počne moramo na to opozarjati državljani.     

Zapisal: Vili Kovačič

avtor trase:  dipl. ing. Rudolf Varl 

Referendum Drugi tir
Referendum Drugi tir
Objavil/a 2017-05-07 11:17:57 (May 07, 2017)

ZADNJE OBJAVE

close_btn