Novice

Javno vprašanje g. Lebnu. Prosimo za pojasnila glede plačnika storitev za odhod na tekmo v Carigrad!

18.09.2017

Vlada počne kar hoče in kar se ji zahoče. Žalost po 25 letih demokracije!!! In to po nalogu vrhunskega pravnika Cerarja!

18.09.2017

Prosim za objavo popravka zaradi neresnične informacije v današnjem dnevniku 17.9.2017.

18.09.2017

Ivan Kramberger je vedel, da bodo naredili zakone, s katerimi bodo kradli! Zakon #2TIR jim bo prinesel milijardo EUROV!

18.09.2017

45 let koncesije podjetju 2TDK z dvema zaposlenima brez učinkovitega nadzora in 20% prometa podjetja 2Tir za druge dejavnosti

18.09.2017

Projekt Drugi tir ima svoje projektanta in to je prof. Bogdan Zgonc! Pobral je zglednih 10 milijonov €

17.09.2017

Dr. Matej Lahovnik: gre dejansko za zlati tir, saj vsak centimeter tira stane neverjetnih 518 evrov!

16.09.2017

Izlet v slepo črevo vladni zavoj proti Trstu ! Odhod avtobusa bo v torek 19.09.2017 ob 8 uri izpred hale Tivoli v Ljubljani

AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V "SLEPO ČREVO" to je  na kraj ABSURDNEGA 10 KM ZAVOJA VLADNE TRASE PROTI TRSTU. To je skozi TINJANSKI IN VINJANSKI GOZD NA KRAŠKEM ROBU - 2 x 5 km predora, dva viadukta in uničenje gozda so popoln nesmisel in podaljšujejo izgradnjo resničnega DVOJNEGA TIRA  ZA NEKAJ LET! Butalci se obračajo v grobu ! Namen izleta je spoznati realno dimenzijo vladne slepote o resici vladne trase 2 TIRA  ! Odhod avtobusa bo v torek 19.09.2017 ob 8 uri izpred hale Tivoli v Ljubljani.  VSTOP na AVTOPUS JE PROST  Po ogledu kraškega roba in slepega črevesa - zavoja proti Trstu, sledi prosta zabava – odvisno od vremena in soglasja udeležencev - lahko tudi piknik v naravi.  Povratek Ljubljano do 16 h ! Prijave pošljite do 18.09.2017 na tel.040-203 524 in/ali e-naslov Vili.kovacic@siol.net; VABLJENI SO TUDI PREDSTAVNIKI VLADE RS, NJEN PREDSEDNIK MIRO CERAR in vodja referendumske kampanje vlade JURE LEBEN ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                      

16.09.2017

preberi več

SINTEZA podpira vladni zakon, ki prebivalce Kraškega robu ne bo rešil dnevnih nevarnosti, ampak jih samo še povečal!

KOMENTIRAMO IN OCENJUJEMO V zadnjem času prihaja na dan veliko reševalcev najboljše in etične vlade. V iskanju različnih variacij na temo ohraniti kredibilnost se pojavljajo ocene, ki dokazujejo nerazsodnost in značilno zamegljevanje resničnostnih kriterijev z enim samim namenom »samo da smo zraven«! Vedno in povsod, plača pa tako ali tako država. Ena takih podpor je izjava SINTEZE, zato je vredna komentarja. IZJAVA SINTEZE – Koalicije civilne družbe za prenovo Vlada je z resno revizijo stroškovnih postavk projekta…… določila vrednost projekta, ki ne bo presegla 961 milijonov, vključno z zemeljskimi deli za dvotirno povezavo. Nerazsodnost podpisnikov take izjave se dokazuje s tem, da zbrani planerji, ekonomisti in pravniki Državo razumejo kot neko strukturo, ki jo je treba ropati. Zato »strokovnjaki« modro ugotavljajo, da je to poštena cena, torej poštena cena se mora upoštevati brez DDV. DDV je torej po mnenju vrha Sinteza čisti ostanek kapitalizma, mi ja ropamo državo, mi jo ne ustvarjamo. Če bi bili zlobni, ker imajo pokojnine, da se jim vzame 50% pokojnine, ker se pokojninski del 50% napaja iz integralnega proračuna, ki je napajan delno iz DDV. Druga velika nerazsodnost je v trditvi, da so vključena vsa zemeljska dela. LAŽ in NERESNICA je v tem, da NISO vključeni tuneli v dolžini 2700 m, zemeljska dela za tri viadukte in osem mostov. Vlada je sprejela odločitev, da je iz ekonomskih in prostorskih razlogov…. takoj začeti graditi dvotirno železniško povezavo Divača- Koper. Razumljivo, da je vlada sprejela NAPAČNO odločitev, ker ni posodobila projekta, ki je zasnovan pred dvajsetimi leti in predvsem, da ni bil nikoli izbran na javnem razpisu in da je projektant, ki je projekt stalno vsiljeval objektivno kriv za tako drago rešitev. Tudi zato, ker je vseskozi figuriral kot strokovnjak, ki je izbral in določil neumnih 17 promilov nagiba s krivino 600 m. Še huje, ta del izjave je popolna laž, ker vlada nima pogojev za tako odločitev, ker nima projektov in investicijskega plana za tako odločitev, to je dvotirno progo. Sedaj vsaj vemo, kdo je bil vseskozi zraven, da je naša država padla tako globoko. Z sistematičnim zavajanjem in lažjo so jo vodili: Pintar, Mencinger, Pavliha itd. »Strokovnjaki« nadalje ugotavljajo da je koncept javno-zasebnega partnerstva zamenjan s konceptom javno-javnega partnerstva. To je unikum v svetu, kar zagotavljajo ekonomisti, ki imajo pogled v širšo svetovno ekonomijo, kakor pa na trasi Jesenice-Ljubljana- Koper. Vlada je zagotovila….9-članski Projektni svet za civilni nadzor tega projekat….. In končno prihaja do razkritja, da so vse tri inciativne skupine, ki so NAŠE dobile plačane sejnina za 9 – članski projektni svet, tudi Sinteza. Tako bodo NAŠI zraven in spet bomo zadovoljni. Zaradi vsega navedenega SINTEZA podpira vladni zakon, ki prebivalce Kraškega robu ne bo rešil dnevnih nevarnosti, ampak jih samo še povečal, ker je vožnja navzdol samo še bolj nevarna in lahko prihaja do iztirjenj vagonov in požiganja dreves on stari progi. Trditev, da je z začetkom gradnje drugega tira odpravljena nevarnost prebivalcev Kraškega robu je največje zavajanje vseh takih razumnikov, ki ne razumejo transportno logistiko predloženega projekta. DavkoPlačevalciSeNeDamo ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                      

16.09.2017

preberi več

Strokovne mnenje komisije pod vodstvom prof. dr. Jožeta Duhovnika. Korupcija je, uzakoniti 1.862 mio € za projekt 961 mio €!

SSJD je presenečena, da Vlada Mira Cerarja upa zagovarjati projekt Koper – Divača, ki je star 20 let, tehnično zastarel in danes neuporaben za resno izvedbo. Gradbena mafija s projektanti, ki so dobili možnost z neposrednimi naročili v zadnjih dvajsetih letih zagovarjajo rešitev, ki NIKOLI ni bila resno predstavljena javni kritiki in projektant, ki je to ponujal bo moral javnosti predstaviti, zakaj ni spoštoval predpisov, ki omogočajo cenejšo in predvsem hitrejšo rešitev.  Projektant z imenom in priimkom, je bil predstavnik Slovenije v ERA (European Railway Agency) in zato dosegel nagib 17 promilov, ki je izven standardov.  Slovenske železnice so razvojno zaostale prav zaradi nespoštovanja stroke, ki jo je isti projektant sistematično gojil ter prisile gradbene mafije, ki sistematično visi na plečih davkoplačevalcev. Igranje Fakultete za gradbeništvo, Prometnega inštituta in slovenskih železnic mora biti razkrito. Vsi ki so kupovali zemljišča na trasi Drugega tira bodo razkrinkani. Korupcija je, če zbereš 1862 milijonov EUR za projekt 961 milijonov EUR. Mi ponujamo inovativno rešitev za 800 milijonov, ki se izplača v petnajstih letih, Cerar pa preko koruptivnega zakona želi spraviti v žepe slovenskih tajkunov, brez inženirskega znanja preko 3,0 milijarde. Naš predlog omogoča izgradnjo v štirih letih, Cerar želi graditi petnajst let. Zaradi vsega zapisanega pozivamo državljane, da se referenduma udeležijo in glasujejo PROTI, in tako zagotovijo mladim normalno in kakovostno življenje v Sloveniji nadaljnjih 45 let, kolikor časa ta Zakon, ki je referendumu zagotavlja sistemski korupcijo.Strokovna skupina Jože Duhovnika ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                        

15.09.2017

preberi več

Glasovanje  PROTI enojnemu Drugemu tiru bo omogočilo graditi sodobno dvotirno(!) železniško progo Koper-Divača

Vladni projekt pomeni  nov železniški enojni tir z 20,5 km predorov, z mostovi in viadukti, na geološko neraziskanem kraškem terenu, le za vožnjo navzgor, ki bo zgrajen šele leta 2026 (za 1,4 mrd €), že obstoječi zastarel tir s problemi (požari, hrup in nevarnost onesnaženja podtalnice) ostaja za vožnjo navzdol do leta 2033, če bi enojnemu tiru dodali drugega!  GLASUJMO PROTI! Državljani - DavkoPlačevalciSeNeDamo podpiramo sodobno dvotirno(!) železniško progo, ki bo zgrajena hitro in bo odpravila probleme stare proge. Najcenejša taka alternativa je projekt strokovne skupine (dr. Duhovnik) le za 800 mio €, dvojni tir do leta 2022, torej 4 leta prej kot vladin enojni tir. S prihrankom bo posodobljena železnica do Šentilja! Na znanem terenu bo posodobljenemu že obstoječemu tiru dodan nov - drugi tir, probleme (hrup, požari ...) pa odpravlja 4,1 km dolg predor s posodobljeno vleko kompozicije. Pojdimo na volišča in glasujmo (obkrožimo) PROTI ! ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                      

13.09.2017

preberi več

Kam gre denar za drugi tir? Podjetje 2TDK posluje povsem nepregledno. Porabili so že 10 mio €, zgrajen ni niti milimeter!

Glede na netransparentno politiko do drugega tira je skrajni čas, da vlada Republike Slovenije nemudoma ustavi prelivanje javnih sredstev v znesku 200 milijonov evrov v družbo 2TDK, ki pripravlja gradnjo drugega tira Koper-Divača. Ta družba in v njej zaposleni deluje kadrovsko in financno povsem nepregledno in je doslej davkoplačevalce že stala skoraj 10 milijonov evrov za priprave na izgradnjo zeleznice Koper-Trst. Javni denar je zapolnil zasebne žepe, od železnice pa ni bil zgrajen niti milimeter. Zdaj isti ljudje znova s pomočjo DRI in z dodatno pomočjo svetovalcev znova načrtuje ugrabitev javnih sredstev za povsem nedoločne in nejasne namene. Teh 200 milijonov, ki jih vlada na pol tajno in očitno brez težav znotraj koalicije najde nemudoma, ne najde pa denarja, ko gre za skrajšanje bolniških vrst. Tako postaja simbol plenilske logike, ki je že davno prevladala znotraj te vlade. Zato pričakujemo, da vlada projekt 2TDK nemudoma ustavi, dokler ne poskrbi za javno razgrnitev vseh načrtov gradnje, z jasno preglednico finančne konstrukcije. Pri tem mora pojasniti, kako se bo preprečil vpliv vseh tistih, ki ne delujejo v interesu Slovenije. Pri tem mora vlada za svoja dejanja prevzeti odgovornost, ne pa odgovornosti zopet prelagati na parlament. dr. Bojan Dobovšekposlanec državnega zbora ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                

13.09.2017

preberi več

Blaž Babič: Ponovno so si kriminalci na RTV privoščili kršenje 3. odstavka 6. člena ZVRK (Referendumsko soočenje na TVSLO)

Referendumsko soočenje o 2. tiru na 1. programu TV SLO, 11.9.2017, ob 20:00. Ponovno so si kriminalci na RTV privoščili kršenje 3. odstavka 6. člena ZVRK: "Izdajatelji drugih tiskanih in elektronskih medijev v neposredni ali posredni večinski javni lasti (RTV SLO) morajo ... s pravili iz prvega odstavka tega člena zagotoviti enakopravnost organizatorjem volilne(=referendumske) kampanje". 4. odstavek 1. člena pravi: "Za referendumsko kampanjo veljajo določbe o volilni kampanji, razen če ta zakon ne določa drugače." Vida Petrovčič, Mojca Pašek Šetinc, Jadranka Rebernik, Ljerka Bizilj in Igor Kadunc so kolektivno odgovorni za ponovitev kaznivega dejanja iz decembra 2015 (referendum o Družinskem zakoniku). Blaž Babič vir slike: SIOL https://zakonodaja.com/zakon/zvrk/6-clen ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                

13.09.2017

preberi več

KOLEDAR DOGODKOV

Aktualno

RTV SLO, STA in Siol kršijo ZVRK => referendum o 2. tiru je neustaven

next button

Izlet v slepo črevo vladni zavoj proti Trstu ! Odhod avtobusa bo v torek 19.09.2017 ob 8 uri izpred hale Tivoli v Ljubljani

AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V "SLEPO ČREVO" to je  na kraj ABSURDNEGA 10 KM ZAVOJA VLADNE TRASE PROTI TRSTU. To je skozi TINJANSKI IN VINJANSKI GOZD NA KRAŠKEM ROBU - 2 x 5 km predora, dva viadukta in uničenje gozda so popoln nesmisel in podaljšujejo izgradnjo resničnega DVOJNEGA TIRA  ZA NEKAJ LET! Butalci se obračajo v grobu ! Namen izleta je spoznati realno dimenzijo vladne slepote o resici vladne trase 2 TIRA  ! Odhod avtobusa bo v torek 19.09.2017 ob 8 uri izpred hale Tivoli v Ljubljani.  VSTOP na AVTOPUS JE PROST  Po ogledu kraškega roba in slepega črevesa - zavoja proti Trstu, sledi prosta zabava – odvisno od vremena in soglasja udeležencev - lahko tudi piknik v naravi.  Povratek Ljubljano do 16 h ! Prijave pošljite do 18.09.2017 na tel.040-203 524 in/ali e-naslov Vili.kovacic@siol.net; VABLJENI SO TUDI PREDSTAVNIKI VLADE RS, NJEN PREDSEDNIK MIRO CERAR in vodja referendumske kampanje vlade JURE LEBEN ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                      

preberi več

16.09.2017

Dr. Bojan Dobovšek: mafijski zakon omerte deluje v visokih krogih slovenske politike, bančništva in gospodarstva

So novinarji in mediji v »službi pete veje oblasti,« kakor je v svoji istoimenski knjigi  poimenoval neformalno omrežje, ki vlada v Sloveniji, je bilo uvodno vprašanje njenemu avtorju in nepovezanemu poslancu v DZ dr. Bojanu Dobovšku. »Seveda, to je problem Slovenije,« je odvrnil. V klasični delitvi oblasti bi se morale prve tri veje, zakonodajna, izvršilna in pravosodna med sabo nadzorovati, v Sloveniji pa si je izvršilna oblast podredila drugi dve veji oblasti. To še zlasti velja za Državni zbor, kjer  koalicijski poslanci glasujejo po nareku, so le volilni stroji, ki ne glasujejo po svoji vesti, kaj šele po volji volivcev. »Četrta veja oblasti, mediji torej, bi morala nadzorovati vse te tri veje oblasti. Vendar so mediji prej podrejeni oblastni koaliciji, ki nastavlja svoje kadre na odgovorna mesta, da ti izvajajo njej všečno uredniško politiko. Podobno je tudi pri medijih v zasebni lasti, ki so v lasti zasebnih podjetij, ta pa v posredno državni lasti. Temu je primerna tudi njihova uredniška politika, da ogledalo nastavljajo opoziciji, namesto da bi jo oblasti!« To prav gotovo ni vloga medije, pravi Dobovšek, ki pogreša preiskovalno oziroma raziskovalno novinarstvo. »Če bodo preveč raziskovali nečednosti, bodo na koncu prišli do svojih lastnikov.« pravi Dobovšek in opozori še na nekaj. »Tudi novinarji bodo morali očistiti svoje vrste.« Spomnil je na Golobičevo trditev na preiskovalki o Teš 6, ko je ta dejal, da so bili mediji in novinarji preprosto kupljeni. »In nihče ni skočil ali zanikal njegove navedbe, da to ni res.» Kajti, če ni res, bi morali ovaditi Golubiča, da širi neresnico, je prepričan Dobovšek. »Ampak, vse je potihnilo, kar napeljuje k misli, da je to res!« Slovenija bi se lahko preimenovala v Korupcijo, ker je več kot očitno, da je v lasti in primežu neformalnih omrežij, organiziranih bolje od mafijskih združb, je bilo novinarsko vprašanje. »Na to sem opozarjal kot strokovnjak, ko sem kot prvi v Sloveniji proučeval  omrežja, vezana na stroko, politiko, pa tudi gejevske mreže so bile izpostavljene. Ko so me spraševali o imenih, vpletenih v ta skrivna omrežja, jih javnost še ni poznala. Danes se že pojavljajo v številnih novinarskih tekstih. Je pa zanimivo, da se skušajo izogniti javnosti, kajti potem bi morali razkriti tudi svoje materialno stanje. Zato so raje v ozadju, ko skriti pred svetom, obvladujejo Slovenijo.« Pri tem se samo po sebi ponuja ime Milan Kučan, sicer pa se njihovi akterji vsak dan pojavljajo na straneh časopisov v drugih medijev. »Nujno je, da se jih razkrije, tudi njihovo premoženje, ki je zvečine na tujem odkriti tudi v povezavi s tujimi službami. Najpomembneje pa je, da se to vrne v Slovenijo, od koder je bilo odtujeno. Že več krat sem dejal, da je Slovenija lepa in bogata država, ampak le za peščico ljudi!« Omrežje po njegovem mnenju povsem obvladuje kadrovanje, zlasti v državne in paradržavne ustanove in podjetja, in nastavljenci so omrežju dolžni vračati usluge. Navedel je SDH, DUTB, banke, kamor so bile umeščene osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, so pa eksponenti omrežja. »Imajo zlato padalo«, ves čas rotirajo na najbolj odgovornih in izjemno plačanih položajih, in to vse dotlej, dokler bodo tiho. »Mafija deluje po zakonu omerta in to se je preneslo v visoke kroge slovenske politike, bančništva in gospodarstva.« Se je v časih, ko je bil aktiven v KPK, počutil kot Cervantesov Don Kihot, ki se zaletava v mline na veter, ko se je soočal s korupcijo? Pravi da ne, kajti o pojavih korupcije v slovenski družbi  je pripravljal številne konference, posvete, predaval v tujini. »Mi smo začeli kot prvi govoriti o tem, o neformalnih omrežjih, o ugrabitvi države, da je korupcija vgrajena v sistem. Napredek je v tem, da smo  priznali obstoj korupcije, sistemske korupcije, to je osnovni dosežek. Naslednji korak v boju proti korupciji je vključitev v politiko, ker so korenite spremembe možne le v spremembah izvršilne veje oblasti. In zato še vedno vztrajam na tej poti. Zato sem se tudi razšel s stranko SMC, ki danes obvladuje tudi parlament. Po mnenju Bojana Dobovška je bila sprva KPK dobro zamišljena; » neodvisni organ, ki bo opozarjal na najhujše oblike korupcije v družbi, konflikti interesov, sistemska korupcija, kadrovanje po zvezah in poznanstvih, ne pa represivni organ. Informacije bi posredovala policiji, tožilstvu in sodiščem in nadzorovala, ali ti organi opravljajo svoje poslanstvo.« Sedanji pravosodni minister je s spremembo zakona vso zadevo obrnil na glavo. In zato ne čudi, da sedaj preiskovalne komisije prve veje oblasti, torej Parlamenta, opravljajo delo, ki bi ga morali KPK, policija in pravosodni organi.  Bojan Dobovšek je tudi član Logarjeve preiskovalne komisije, ki se ukvarja z bančno luknjo in nje akterji. Sicer pa ne verjame v uspeh interpelacije zoper zdravstveno ministrico Milojko Kolar Celarc, ker bo to onemogočil koalicijski glasovalni stroj v DZ. Na podoben način je ta stroj sprejel tudi sporni zakon o drugem tiru. Zato je referendum edini odgovor oholi in arogantni oblasti, ker je tudi pri tem projektu  vse preveč indicev o sistemski korupciji. ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                      

preberi več

13.09.2017

“DRUGI TIR” DIVAČA – KOPER JE NEJASNA IN PREDRAGA INVESTICIJA! PREBERITE ZAKAJ? Potreben je nov sodoben projekt za nov 2.TIR

Ko poslušamo in beremo raznovrstna mnenja in sugestije, glede upravičenosti investicije v nekakšen »drugi tir«, ki bo rešil Luko Koper, se nam vedno utrne ista misel. To ni drugi tir, to je nova proga. Recimo ITF (International Transport Forum) pri  OECD projekt imenuje nova zaledna proga. Kasneje dobi ta proga status »pritočne proge«, to je  proge na Projektu 5 Lion – Kijev za terminal Luka Koper. Torej gradili bi naj novo progo in ne drugi tir! Kakšno progo bomo sploh gradili? Za tovorni promet? Za potniški promet? Za mešani promet? Po kateri specifikaciji? Na ta pomembna vprašanja nimamo jasnih odgovorov. Uredba (2011/275/EU)  in z njo Tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi z Infrastrukturnim podsistemom vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti, zahtevajo točno opredelitev tehničnega standarda, po katerem se nova investicija izvaja. Klasifikacija proge mora biti nedvoumno določena, ker so s tem določeni tudi vsi ključni tehnični parametri proge. Če pa pogledamo spletno stran www.drugitir.si, ni nedvoumne specifikacije vseh gabaritov proge. Našteto je par gradbenih parametrov in pa ERTMS (GSMR/ETCS L2). Klasifikacije proge po  EU Uredbi (2011/275/EU) ni. Torej tehnična specifikacija in klasifikacija »drugega tira« nista nedvoumno določeni.   Gremo naprej: Upravičenost gradnje ITF pri OECD predvideva rast pretovora Luke Koper, ki temelji na analizah rasti Luke od leta 1991 – 2015. Analizira strukturo transporta na tem odseku, infrastukturne kapacitete Luke Koper, zaledno tržišče in mednarodne ocene za rast kontejnerskega prometa. Upošteva tudi napovedi Luke Koper za rast pretovora do 2020. Izdela tudi primerjave z drugimi pristanišči v EU ter s pristanišči v Severnem Jadranu. Na koncu naredi oceno, da je, brez drugega tira, povprečna planirana pretočnost prometa zagotovljena nekako do leta 2028. Po minimalni varianti pretočnosti prometa pa šele po letu 2030.   Skratka: preveč se nam mudi graditi nekakšen »drugi tir« , ki ni ali pa je proga, je tovorna ali pa je tudi potniška, enotirna ali dvotirna in zaenkrat še ni znano, po katerem standardu bo grajena. Vemo pa njeno ceno : čim višja je, tem bolje. Cena projekta varira skoraj za 100% ob predpostavki, da se gradi enojni ali dvojni tir. Opremljen bo z GSMR in ETCS L2. Saj res: Kaj je s projektom GSMR? Že zdavnaj bi moral biti končan! Ta projekt drugega tira iz leta 2005 je že zastarel.  Iz primerjave  pa vemo, da je gradnja želežniškega tira v Italiji  za polovico cenejša Potreben je nov sodoben projekt za nov drugi  tir.                                                                             Naslednja stvar: Tveganja Pri tem projektu je ogromno tveganj. OECD celo zahteva od Slovenske vlade, da obvesti morebitne investitorje o tveganjih na tem projektu. Najbolj bode v oči kritika, da je država Slovenija neprijazna do privatnih investiranj ter tudi pripomba, da lahko po letu 2017, ko je aktiven offshore terminal Benetke, obseg pretovora v Luki Koper stagnira. OECD opozarja tudi, da bo previsoka cena »drugega tira« preveč vplivala na ceno transporta ter pahnila državo v previsok strošek in nekonkurenčnost napram Avstriji, ki pridno gradi obvozne proge na koridorjih. Slovenija se je odrekla predvidenemu terminalu v Sežani. Sedaj je terminal v Benetkah. Aktivnosti na delu proge Sežana – Divača, ki je del glavne proge Projekta 5 Lion – Kijev, so minimalne. Resnično prepuščamo koridorje Avstriji! Stvar je celo tako globoka, da bi lahko govorili o politični korupciji.   Skratka: na referendumu, ki je sicer potuha strokovnjakom za neopravljeno domačo nalogo, bomo PROTI gradnji drugega tira  po tem sprejetem Zakonu.  Proti nekem »drugemu tiru«, ki je verjetno zlat, ki je slepo črevo, nima določenega standarda in ga zaenkrat še ne potrebujemo. Luko Koper bomo morali reševati drugače, predvsem s kvaliteto, transparentnostjo in pametno strategijo.   PREMISLITE IN SE RAZUMSKO ODLOČITE  ZA OPTIMALNO VARIANTO KASNEJŠE IN MNOGO  CENEJŠE  IZGRADNJE DRUGEGA TIRA.   TA DRUGI TIR – IN NE PREDLAGANA “DRUGA PROGA” – BI SE  LAHKO ZGRADIL TIK  OB OBSTOJEČEM ENOJNEM TIRU IN BO POMENIL VERJETNO MNOGO CENEJŠO  INVESTICIJO V NOV  PROJEKT  ter mnogo hitrejšo izvedbo, največ tri leta in ne 12 let kot se to predvideva sedaj.    Vir: Davkoplačevalci se ne damo, V. K. ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                      

preberi več

13.09.2017

V Sloveniji vlada uničujoči kolektivizem molka, namesto da bi mediji razkrivali kako je Ces®(r)ar  NAG

PROTEST in predlog za SPREMEMBO !   Protestiram proti “INOVACIJI” RTVSLO  oz. Mojce Pašek Šetinc. “Inovacija” je v tem,  da   NEOPREDELJENI odvzemajo čas za SOOČENJE opredeljenim, ki na referendumu glasujejo z ZA ali PROTI. Mi se pa borimo za sekunde ! To je navadna barabija!   Obenem protestiram proti g. Slavku Bobovniku, ki je v ODMEVIH gladko zamolčal SOOČENJE in obveščanje gledalcev o stališčih obeh strani in o tem, da referendum BO. Torej na RTVSLO CENZURIRAJO SAMI SEBE. Zelo vneto pa vrtijo vladne OGLASE za katere mi nimamo denarja in propagando za ničeve banalnosti! To ni le barabija to je VELIKA SVINJARIJA.   Obenem so sinoči na soočenju nastopili 4 zastopniki državnih podjetij z več kot 25 % državnim lastništvom, ki po zakonu sploh ne bi smeli biti v kampanji! Novinarji RTVSLO, pa o tem molčijo – namesto da bi terjali spoštovanje zakona!   V Sloveniji vlada uničujoči kolektivizem molka, namesto da bi mediji razkrivali kako je Ces®(r)ar  NAG, skrivajo bedo njegove domišljavosti in korupcije v Mariboru. Pod nobeno vlado se kaj takega ne bi moglo zgoditi.   TO PA DOKAZUJE POMEMBNOST ODLOČITVE in to DA GRE ZA 45 letno KONCESIJO prek (podjetja 2TDK) za NADALJNJE ROPANJE DRŽAVE in DRŽAVLJANOV. Novodobni socialistični tajkuni: Stojan Petrič, Janez Škrabec in Darko Polanič so gradbeniško razdelili Slovenijo. To je problem! To je rop stoletja, ki Slovenijo poriva ne na drugi, ampak na STRANSKI TIR.    Novinarje pozivam: nehajte se izgovarjati na svoje šefe.  Gospa Vida Petrovčič je sicer korektno vodila oddajo in se ji lepo zahvaljujem. Problem pa je sama zasnova. Na novem, bodočem soočenju bi morala vsaka stran določiti po 4 ali 5 predstavnikov.  RTVSLO pa bi morala absolutno prednostno  in zastonj brez plačanih oglasov javnost obveščati o referendumu. Da smo revni kot cerkvena miš in da nas ne finacira Janša nisem utegnil povedati.   Ne pristajam na tezo Milana K. Plavega, da je narod butast! Butast je le, če je slabo ali nič informiran!   Skratka: pozivam RTVSLO, da omejite soočenje na 2 x 4-5 predstavnikov vsake strani in izločite neopredeljene ! To bo tudi vam olajšalo delo in bistveno dvignilo kvaliteto argumentiranja ! Pride naj tudi CERAR, če ga je kaj v hlačah !   Lep pozdrav !   Vili Kovačič, državljan  K. ZAKAJ moramo na referendumu glasovati PROTI:                

preberi več

12.09.2017

Telebani in drugi tir - odgovor g. Krajniku na pisma bralcev v sobotnem Delu

18.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Kreativnost in vsevedenje g. Jure Krajnika iz Kranja je izkazano na način, ki zagotavlja Sloveniji zanesljiv in trajnostno naravnan razvoj v pogubo. Kdor seveda ne pozna določenih tehnologij, kaj šele da bi bil sposoben kaj izračunati bi moral biti vsaj dovzeten za kakšno razlago in poglobljeno diskusijo. Iz zapisa, ki ga je podal v Pismih bralcev je pokazal na bistvo problema: Smo proti Zakonu, smo pa ostro proti referendumu, ker to ni odraz demokracije. To ja znamenito stališče ZaAB, oziroma ZSLD. Ne poznam g. Krajnika, upam pa, da ni bil zraven, ko so demokrati obešali lutke, vpili GOTOF SI in pri tem izražali kozmopolitsko kulturo črede. V tem seveda niso videli sovražnega govora, kaj šele nestrpnost do drugače mislečih, ampak visoko kulturo revolucije, če ljudstvo ni zadovoljno z oblastjo. Da ne pozna moje tehnične rešitve in/ali podobnih rešitev v svetu je logično. Za tako znanje moraš poznati celo nekaj naravoslovja zato, da lahko izračunaš npr. napetosti in deformacije v nosilnem elementu. Občutek je premalo in dokazano, da se po 18. stoletju v inženirstvu uporabljajo izračuni in načrti, Druge stroke tehniškega izražanja in dokazovanje ne poznajo, zato jih je treba stalno opominjati kje so bistvene razlike v pojmovanju narave. Trditev da uporabljam obstoječe francjožefovske ovinke je pa dokaz, da tudi družboslovje njemu ne gre prav dobro od rok. Proga Divača-Pula je bila zgrajena do Prešnice v letu 1876, Od Prešnice do Kopra pa šele leta 1964. Proga Dunaj -Trst je bila odprta 27. julija 1857 leta ob prisotnosti cesarja Franc Jožefa, ki je umrl 21. marca 1916. Odsek Divača – Prešnica je dolg 17 km, Prešnica - Koper pa 29 km, skupna dolžina Divača - Koper je 46 km (Furlan – Diplomsko delo, mentor Jovan Kek, 2007). Na odseku Divača – Koper je 17 objektov (prepustov, mostov, v splošnem objektov), na odseku Prešnica – Koper pa 129 prepustov in 4 predori. Gostota objektov na km je na odseku Prešnica – Koper 4,62 krat večja kot na odseku Divača- Prešnica. Torej je bil cesar Franc Jožef boljši inženir kot leta 1964 predsednik Josip Broz Tito, če se že poimenuje po voditeljih posamezna obdobja. Minimalni radiji so na odseku Divača- Rižana 245 m, medtem ko je izveden na odseku Prešnica – Koper najmanjši radij 250 m. V tem primeru je odstopanje + 2%. V tehniki je dovoljeno odstopanje +-5%, predvsem zaradi materialnih karakteristik. Ne glede nato predlagam, da drugič g. Krajnik ocenjujte tisto kar poznate, in ne kakor smo zadnjič spoznali na soočenju na RTV SLO enega gospoda iz Sežane, ki je sicer veliki dobavitelj betona, ko je govoril počez in po dolgem. Pa sploh ni vedel kaj govori oziroma ocenjuje. Zato se dajte najprej podučiti in sicer: Pri moji varianti je na odseku stare proge od Divače – do Prešnice predvidena poravnava proge na radije več kot 800 m, z izgradnjo manjšega tunela (okoli 250 m) in zmanjšanjem nagiba na enotnih 10 promilov. To pa vključuje tudi poglobitev za 10 do 12 m na sedanji trasi pri naselju Rodik. Detajli so lahko določeni na glavnem načrtu, Saj najbrž poznate nivoje projektne dokumentacije ali ne? Podobno je tudi v dolini od Rižane do Kopra. Popolnoma pa se opusti obstoječa proga med Prešnico in Rižano. Ker se morate do konca podučiti pa še tole. Krajani od Loke do Zanigrada predstavljajo šestkrat manj populacije, kakor pa je populacija v Grabovici pri Črnem kalu ter bližnjih naseljih, kjer bo sedaj tekel dvojni Drugi tir po sedanjem projektu. Torej bo sedanji vladni projekt dodatno obremenil krajane KS Črni kal prav po zaslugi koprskega župana g. Popoviča in predsednika KS Črni kal g. Severja. Zakaj takšno stališče za podporo Drugemu tiru si lahko vsak misli, če razume, da je politika v Sloveniji ….. , čeprav bi njena žlahtna primerjava s POLISOM v grščini lahko pomenila plemenitost v službi človeka, pa je očitno pomen besed izginil skozi zgodovino. Tudi zato, ker včasih niso poznali plastičnih lutk! Sicer pa si detajle oglejte na strani http://referendumdrugitir.si/ pa Vam bo marsikaj bolj jasno. S spoštovanjem prof. dr. Jože Duhovnik Medvode

preberi več

Nepreklicna odstopna izjava. Ko nisi več faktor ne moreš več izboljševati situacije in te ne upoštevajo več.

10.09.2017

Spoštovani vsi Lepo je preudarno razmišljati in se pognati samo na zagotovljene zmage. Se vam ne zdi da nas manipulirajo in kontrolirajo z zunanjimi pritiski in notranjimi manipulatorji. Ko nisi več faktor ne moreš več izboljševati situacije in te ne upoštevajo več. Nisem bil zelo aktiven v AAG, nisem zelo dolgo z vami, niti vas vseh ne poznam, vem, da je se ne da vse vedno doseči, kot tudi mi nismo odgnali SEAWAYa, pa bi bilo bolje če bi ga uspeli, če ne zaradi drugega, da ne bi imeli 80 t starih kalupov po vasi in velikega požara. Ampak umazano industrijo pa res ne rabimo v vsako vas, je to vizija Slovenije? Prosim, če me vsi brišete iz vaših imenikov in se obnašate, kot da me niste nikoli srečali in slišali. Odšel bom tiho in ponosno in se ne mislim več ukvarjati z skupino, ki ne stoji za svojimi odločitvami in se zadovolji z vsako mehko pravniško kraco, ki ni za nikogar obvezujoča. Morda pa vas ves čas nekdo vodi, da nergate in to ne preveč glasno. To sem sam spoznal, ostali pa ko vam bo dano, če bo kdaj. Če ni glasovanja je zame nelegitimen postopek, kot je bil že prejšnji, ko se je Vojko postavil nad vse in si priznal z neopredeljenim rezultat, mi vsi smo bili lahko izbirali JA/NE. Če samo on pogleda rezultate tudi ni transparentno. Želim vam lepo jeseni in zimo in da se cufate za zadrževalnik vode na Pokljuki in da vam uspe pri plinskih terminalih, za katerim sta pa interesa dveh držav in še večji kapital, kot MAGNA. Danes smo izgubili vso kredibilnost in se lahko ukvarjamo po mojem mnenju legitimno samo še s sajenjem rožic.   Mislim, da je tukaj slika, kmalu ko sem ravno spoznal Bernarda, ki je prišel na protest na Radovljiško občino, malce je zakrit z masko, politika zelo smrdi.Požar, na katerega smo opozarjali, ker so se obnašali po domače in na koncu so ga baje celo sami zanetili, kar je še večja svinjarija, kot če bi bil posledica slabe požarne zaščite.   Nelegalen postopek glasovanja:Volitve 6:4 Predsednik je nad nami in se neregularno vzdrži  Potem predlagane volitve za opozicijo šestih izbrancev (deli in vladaj) Končna odločitev sprejeta brez volitev ste ene navadne MONE kot bi rekli Primorci   Prevzemite še odgovornost, ko se bo sprožil tretje razreden sistem CO2 gašenja in ne bosta dva mrtva v vinski kleti ampak 30 mladih staršev v lakirnici.Nisem želel nasprotovati napačni lokaciji, čeprav bi lahko, izvzemam pa se za BAT ne pa BAT/tretji razred.   Andrej Čufer uni. dipl. inž. arhitekt MBA

preberi več

Kako si bomo odpustili, če se sproži CO2 in zaduši 30 mladih staršev, ki bodo presrečni, da so dobili delo v novi fabriki?

10.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Spoštovani gospod Sovič   Včerajšnji dan je obetal več kot današnji. Ni vedno najceneje dovolj dobro. Pipistrel lakira in obdeluje plastiko v moji neposredni soseščini, v Ajdovščini pa bolj razvija in sestavlja svoja letala. In tam ima tudi sončne korektorje na strehi pomeni, da bi bilo to zagotovo izvedljivo za 2 in 3 fazo pa prepričan sem tudi prvo, v kolikor bi bila streha pohodna in primerno izvedena, že v fazi načrtovanja, gradnji in potem se lahko odda v najem za proizvodnjo elektrike.   Magno in Stonacha spremljam že vrsto let. Še ko smo gledali več ORF, ko smo imeli samo dva slovenska in dva avstrijska programa. Je karizmatičen in morda nekoliko zaradi generacije, kateri pripada zastarel glede ekologije ni tako napreden kot Ljubljanski stadion za Mariborskega ne vem kakšno streho ima in ni tako napreden kot je nova kolobar stavba Appla. To tudi ne pričakujemo. Pa so pa poslali dovolite mi tako “skrupocalo” je bilo pa škoda našega časa vsi ostali ste bili pač plačani in morda gledate na sestanke drugače. Poskrbel bom, da pride moje današnje odprto pismo v roke gospodu, ki je imel vizijo pa če ne bo to v ponedeljek bo zagotovo prvič, ko pride v stik s svojimi Slovenskimi prijatelje v Torontu, ki so posredno preko žene tudi moji prijatelji. “Two person sepration” Saj veste če poznaš dve Slovenca prideš lahko do vsakega zemljana, tako butični smo. Ko sem iskal stik z lastnikom Virgin je kolega segel v žep po telefon in poklical prijateljico slovenko, ki je njegova osebna prijateljica. Saj veste, tudi Papež pozna Slovenke še iz Argentine po potici.   Veste ko vidijo Slovenci prijatelji in sorodniki v Torontu slike požarov v Sloveniji čutijo to še bolj kot morda na Vrhniki, še bolj boli in so pripravljeni narediti vse, da se taka svinjarija prepreči. Minister za tobogane g.Počivalšek ima na toboganih škropljenje z vodo pa tudi vemo, da tobogani dobro gorijo, ker so pač iz plastike, ampak požari na prostem so manj nevarni, ker se je lažje umakniti.   Kako si bomo odpustili vsi skupaj če se sproži CO2 in zaduši 30 mladih staršev, ki bojo presrečni, da so dobili delo v novi fabriki?Boste vi imeli patetični govor na Pobrežju ali se bomo raje prej vrgli v Dravo, ker smo se vsi sprenevedali. So to res tako velike zahteve in obveze, da se jih ne da izpolniti?   Glede na to da včeraj ni bilo iti ustnega opravičila na klevetanje od Pristopa niti od Magne in še danes NE zavezujoč dokument mislim, da niso vredni svojega imena in naše trave. Imeli so priložnost pa so se izkazali bi rekli zlikovce, ki ne znajo držati niti dogovorjenega časa niti vsebine.Kaj pa če je državi, ki nima 18.600.000€ obljubljenih milijonov v interesu, da se malce zavleče projekt?   Lahko posredujete tudi gospodu Adamu. Lep pozdrav Andrej Čufer uni. dipl. inž. arhitekt MBA vir slike: socialnidemokrati.si

preberi več

Zavajanje in laži v Primorskih novicah, ki citirajo sindikalista KS90 Petra Majcna, ki že leto dni ve kaj je bistvo problema!

9.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Zavajanje in laži v Primorskih novicah, ki citirajo sindikalista K90 g. Petra Majcna, ki ve že eno leto kaj je bistvo problema, pa vendar poziva: Ne pojdite na referendum, ker mi potrebujemo drugi tir! Sindikalni delavci, ki so bili vodilni v sindikatu več kot deset so bili VEDNO zlizani z oblastjo samo zato da so lahko preživeli: Semolič, Jerkič, Berdajs, Majcen, itd……….. Resnica pa je ta, da je treba iti na referendum zato, ker je zakon koruptiven, prodaja primorsko zemljo za 45 let tujcem in prekomerno povečuje stroške Luki Koper, ter že v začetku zavaja ljudi, da se bo sam sebe izplačal. Zato ni znana končna cena, Vlada Mira Cerarja pa laže, ko v isti sapi govori o dvotirni progi pri vrednosti investicije 961 milijonov EUR. Če tako laž Primorci sprejmejo po navodilih g. Petra Majcna si naj samo zapomnijo kako se obnaša. Zato ne pozabite: Pojdimo na referendum, glasujmo PROTI, saj s tem zakonom o Drugem tiru skorumpirana oblast nadaljuje korupcijo v Sloveniji (mednarodno dokazano) in jo nadgrajuje s povezanimi sindikalisti. Sindikalist g. Peter Majcen bi lahko zagotovil odpravo prekarnih delavcev tako, da bi zagotovil pošteno plačilo in pomagal pri odstranitvi mafijske združbe v Luki Koper, pa tega noče, ker on že ve zakaj! Zato, ker bi kot sindikalist moral zagotoviti normalne delovne pogoje in plačo, pa rajši povečuje dobiček kapitalistu državi in je zato primerno nagrajen, da stope pred ljudi po naročilu. Poglejmo kaj je g. Peter Majcen izjavil (po Primorskih novicah): Zakon o drugem tiru bega ljudi sobota, 9. september 2017, 06:00 Drugi tir je nujno potreben takoj, zakon o drugem tiru pa je slab. Tako je izzvenela okrogla miza o drugem tiru in razvoju Luke Koper, ki jo je pripravila koprska SD. Pokazala pa je predvsem to, da so ljudje v veliki dilemi, kako se odločiti na referendumu. KOPER > “Prvič ne bom šel na referendum. Ne morem biti proti zakonu, ker ne želim dati podpore tistim, ki so tudi proti drugemu tiru. Ne morem pa niti biti za ta zakon, ker je slab in nas vlada v ničemer ni prepričala, da zakon potrebujemo,” je predsednik konfederacije sindikatov KS 90 Peter Majcen orisal precep, pred katerim se je znašlo veliko volilcev. Tir potrebujemo zdaj in ne šele leta 2026, je še poudaril. “Obžalujem, da je projekt drugi tir iz ekonomske potrebe, da imamo normalne pogoje za delo, postal politični problem,” je razočaran tudi Čedomir Bojanić, predsednik združenja špediterjev pri GZS. “Vlada je že vse od leta 2015 naredila vrsto nerazumljivih potez. Ko smo mi takrat poudarjali argumente za nujnost drugega tira, so jih na ministrstvu za infrastrukturo zavrgli - celo s študijo Mednarodnega prometnega foruma. Zdaj pa so to postali njihovi argumenti,” je še spomnil. g. Peter Majcen in g. Peter Bojanić želita Primorcem vcepiti laži, Resnica pa je naslednja: Pobudniki referenduma smo za dvotirno progo, ki jo lahko zgradimo v štirih letih in za 800 milijonov ter okoljsko neprimerno manj sporno kot je Drugi tir. Trditev, da se prej kot v desetih letih ne da dobiti nov DPN, maj 2017 je sedaj po g. Lebnu skrajšana na 5 let. Če bomo glasovali PROTI bomo dočakali resnico, da je dovoljenje za gradnjo drugega tira mogoče dobiti že v enem letu! Kdor danes trdi drugače namerno zavaja, ker je vsak lahko podučen. Posebej še g. Peter Majcen, ki je bil podučen od leta 2016 (če bo zanikal so detajli so na razpolago v arhivu DPSND!) Trdimo, da vladni projekt Drugi tir ni bil nikoli kot varianta potrjen na javnih razpisih, ampak vedno samo naročen pri dvornih projektantih, ki so se mastili (dokazano 32 milijonov EUR) za vso neuporabno papirologijo pa so porabili preko 52 milijonov EUR. To naj bo prvi vložek pri začetku gradnje dvotirne proge in ne za pripravljalna dela po neuporabnem, zastarelem projektu Drugi tir, kakor navaja Vlada Mira Cerarja. Imamo spisek parcel in njihovih lastnikov na trasi Drugega tira zato, da se bo vedelo, zakaj tak odpor proti spremembi trase. Zato prosimo za popravek prispevka v Ponedeljek 11.9.2017 v časopisu Primorske Novice. S spoštovanjem DavkoPlačevalciSeNeDamo PS: pazite se razlagalcev resnic, ki lahko vsakega ocenjujejo!

preberi več

Z vlado uglašeni direktorji podpirajo izgradnjo koruptivnega 2. tira, med prijatelji, brez razpisa! Oni vedo, kdo bo plačal

8.09.2017

preberi več

Video in audio vsebine

Boris Popovič - 2. tir - izjava

Boris Popović obrazloži, da drugi tir stane 418 mio ...

2-TDK dvotirna proga Divača-Koper

PROJEKT DRUGI TIR dr. Jože Duhovnika ali gospodarsko ...

2. del PROJEKT DRUGI TIR dr. Jože Duhovnika ali ...

RAZPRAVA po predstavitvi PROJEKTA DRUGI TIR dr. Jože ...

Drugi tir dr. Jožeta Duhovnika in o aroganci medijev

Drugi tir, ZAPIRAJE UST in ZAVAJANJA - minister ...

DRUGI TIR - investicijska ŠLAMASTIKA DZ RS in ...

Referendum 2. tir

pred 3 urami
RTV SLO, STA in Siol kršijo ZVRK => referendum o ...
Zaradi drobnega besednega zdrsa Alenke Potočnik, dežurne urednice STA, ki se ji je primeril v današnjem ...
(0)
pred 5 urami
LETAK: Pojdimo na referendum! Glasujmo PROTI
Klikni na letak in si ga natisni
(0)
pred 1 dnevi
Javno vprašanje g. Lebnu. Prosimo za pojasnila ...
Spoštovani g. Leben,prosimo Vas, da v okviru aktivnega sodelovanja pri občinstvu v Carigradu javno predstavite ...
(0)
pred 1 dnevi
Vlada počne kar hoče in kar se ji zahoče. ...
REFERENDUMSKA DEMOKRACIJA PO RTV-jevsko, partijsko DOMAČE !!! Državna podjetja z več kot 25 % drž. ...
(0)
pred 1 dnevi
Prosim za objavo popravka zaradi neresnične ...
Prosim za objavo popravka zaradi neresnične informacije v današnjem dnevniku 17.9.2017.1. Nasprotovanje ...
(0)
pred 1 dnevi
Ivan Kramberger je vedel, da bodo naredili zakone, ...
  Ivan Kramberger"Toliko revežev, toliko bogatašev, nikoli ta slovenska zemlja ne bo imela, kot jih bo ...
(0)
pred 1 dnevi
45 let koncesije podjetju 2TDK z dvema zaposlenima ...
DRUGI TIR je SLEPI TIR TE VLADE ! Zmeda, ki jo ustvarjajo provladni predstavniki kupljene stroke in piarovci vlade je ...
(0)
pred 2 dnevi
Projekt Drugi tir ima svoje projektanta in to je ...
Po dolgem času se je v javnosti pojavil pravi projektant projekta Drugi tir. ...
(0)
pred 3 dnevi
Dragi Slovenci – Ivan Kramberger nam sporoča iz ...
Spomnimo se Ivana in njegovih besed, ki nam jih je govoril: "Odkrito vam povem, niso še tisti pravi hudi ...
(0)
pred 3 dnevi
Dr. Matej Lahovnik: gre dejansko za zlati tir, saj ...
Dr. Matej Lahovnik: “Pri referendumu glede drugega tira preseneča tako nameravana visoka ...
(0)
pred 3 dnevi
Izlet v slepo črevo vladni zavoj proti Trstu ! ...
AGENCIJA SLEPO ČREVO ORGANIZIRA EKOLOŠKI IZLET V "SLEPO ČREVO" to je  na kraj ABSURDNEGA 10 KM ZAVOJA ...
(5)
pred 3 dnevi
SINTEZA podpira vladni zakon, ki prebivalce ...
KOMENTIRAMO IN OCENJUJEMOV zadnjem času prihaja na dan veliko reševalcev najboljše in etične vlade. V ...
(0)